Oceňování pohledávek

Znát hodnotu pohledávky je podstatné v rámci řady podnikových transakcí, optimalizace koncernových uspořádání, jejich postoupení, zajištění atd. Pro účely oceňování pohledávek se používají metodologicky odlišné postupy, v rámci kterých je třeba identifikovat význam pohledávek, jejich charakter a očekávatelné přísnosy, které z nich poplynou.

Našim klientům poskytujeme komplexní služby od asistence s identifikací a vymezením pohledávek, přes vyčíslení jejich hodnoty, po specializované služby, jako je odhad rizika jejich nesplacení. Nabízíme vypracování ocenění pohledávek pro široké spektrum případů.

Metody pro ocenění pohledávek

Pro účely ocenění pohledávek používáme standardně metody založené na analýze bonity dlužníka, možností vymáhání včetně očekávané doby pro inkaso předmětných pohledávek a očekávání potenciálního investora. Samotné ocenění pohledávek tak obvykle navazuje na důsledný právní, ekonomický, daňový, marketingový a technický rozbor předmětné pohledávky.

Oceňování pro účely přeměn společností

Jsme schopni vypracovat ocenění pohledávek pro účely přeměn společností (rozštěpení a odštěpení), pro účely, kdy společník zamýšlí učinit nepeněžitý vklad do společnosti v podobě pohledávky. Také stanovujeme cenu dle cenového předpisu (zákona o oceňování).

Řízení pohledávek společností

Dále zpracováváme ocenění v souvislosti s řízením pohledávek společnosti, kdy součástí takovéhoto ocenění je zhodnocení likvidity těchto pohledávek, možností dalšího nakládání s tímto majetkem a v konečném důsledku samotné ocenění pro úplatný převod pohledávek.

Oceňování pro další účely

"V neposlední řadě oceňujeme pohledávky pro účely některých Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IAS/IFRS). Nabízíme ocenění jednotlivých pohledávek i celých portfolií pohledávek. Provádíme ocenění pohledávek, jak pro účely postoupení nezávislému investorovi, tak pro jejich další držbu.

Potřebujete naše služby v německém jazyce?

Nabízíme komplexní servis a poradenství

German Desk