Mzdová agenda

Externí zpracování mezd u nás vyhledává stále více společností a přitom očekávají diskrétnost, rychlost a správnost jejich zpracování v souladu se všemi zákonnými předpisy. Právě tyto požadavky dokáže náš tým velmi zkušených mzdových účetních beze zbytku naplnit. Poskytování mzdového účetnictví má v Grant Thornton ČR tradici již od roku 1991. Při zpracování mezd a personální agendy využíváme těch nejmodernějších technologií, které nám umožňují se přizpůsobit různorodosti a požadavkům našich klientů. Nabízíme různá technická řešení pro elektronizaci celého HR procesu jako např. automatické propojení s vaším docházkovým systémem, komunikace přes Portál či Sharepoint apod. Spoluprací s Grant Thornton získáte spolehlivého obchodního partnera, kterému záleží na spokojenosti a úspěšném rozvoji vaší firmy.

Měsíční vedení a správa mzdové agendy

Kalkulace hrubých a čistých mezd a vedení mzdové evidence dle předložené dokumentace (např. záznamů o docházce, neschopenek, změn ve mzdách, bonusů). Výpočet povinných srážek ze mzdy (sociálního a zdravotního pojištění), včetně veškerých individuálních srážek (např. exekuce, spoření, splátky úvěrů). Výpočet průměrných výdělků, náhrad za překážky a pracovní neschopnosti, evidence čerpání dovolené. Přihlášení a odhlášení zaměstnanců k sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Rozesílání papírových i elektronických výplatních pásek zaměstnancům. Zpracování reportingu mzdových nákladů, podkladů pro finanční účetnictví statistických výkazů, analýz a rozpočtů dle potřeb zaměstnavatele. Zabezpečení bankovních převodů veškerých plateb souvisejících se mzdovou agendou (např. čisté mzdy, zálohová a srážková daň, sociální a zdravotní pojištění, srážky ze mzdy), resp. příprava elektronických platebních příkazů pro převod mezd a odvodů (disponujeme řešením pro všechny banky působící v ČR).

Roční mzdová agenda

• Vyhotovení ročního zúčtování mezd, potvrzení o zdanitelných příjmech a evidenčních listů důchodového pojištění pro zaměstnance; • Zpracování vyúčtování daní z příjmů vybíraných srážkou a vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti; • Zpracování oznámení o plnění povinného podílu OZP a výpočet odvodu za nesplnění této povinnosti; • Vyplnění statistických výkazů dle požadavků Českého statistického úřadu.

HR agenda

• Příprava vzorů pracovněprávních dokumentů (pracovní smlouvy, dodatky, mzdové výměry, dohody o rozvázání pracovního poměru apod.), resp. revize dodaných dokumentů; • Asistence při nástupu nového zaměstnance (vyplnění prohlášení poplatníka daně, kompletace osobních dokumentů a dokladů k daním); • Nastavení systému firemních benefitů (kalkulace příspěvků a srážek, související reporting aj.);

Potřebujete naše služby
v německém jazyce?

Nabízíme komplexní servis a poradenství

German Desk

Novinky