Mzdová agenda

Externí zpracování mezd u nás vyhledává stále více společností a přitom očekávají diskrétnost, rychlost a správnost jejich zpracování v souladu se všemi zákonnými předpisy. Právě tyto požadavky dokáže náš tým velmi zkušených mzdových účetních beze zbytku naplnit. Poskytování mzdového účetnictví má v Grant Thornton ČR tradici již od roku 1991. Při zpracování mezd a personální agendy využíváme těch nejmodernějších technologií, které nám umožňují se přizpůsobit různorodosti a požadavkům našich klientů. Nabízíme různá technická řešení pro elektronizaci celého HR procesu jako např. automatické propojení s vaším docházkovým systémem, komunikace přes Portál či Sharepoint apod. Spoluprací s Grant Thornton získáte spolehlivého obchodního partnera, kterému záleží na spokojenosti a úspěšném rozvoji vaší firmy.

Měsíční vedení a správa mzdové agendy

Kalkulace hrubých a čistých mezd a vedení mzdové evidence dle předložené dokumentace (např. záznamů o docházce, neschopenek, změn ve mzdách, bonusů); Výpočet povinných srážek ze mzdy (sociálního a zdravotního pojištění), včetně veškerých individuálních sr

Roční mzdová agenda

Vyhotovení ročního zúčtování mezd, potvrzení o zdanitelných příjmech a evidenčních listů důchodového pojištění pro zaměstnance; Zpracování vyúčtování daní z příjmů vybíraných srážkou a vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti; Zpracován

HR agenda

Příprava vzorů pracovněprávních dokumentů (pracovní smlouvy, dodatky, mzdové výměry, dohody o rozvázání pracovního poměru apod.), resp. revize dodaných dokumentů; Asistence při nástupu nového zaměstnance (vyplnění prohlášení poplatníka daně, kompletace os