Mzdová agenda

Externí zpracování mezd u nás vyhledává stále více společností a přitom očekávají diskrétnost, rychlost a správnost jejich zpracování v souladu se všemi zákonnými předpisy. Právě tyto požadavky dokáže náš tým velmi zkušených mzdových účetních beze zbytku naplnit. Poskytování mzdového účetnictví má v Grant Thornton ČR tradici již od roku 1991. Při zpracování mezd a personální agendy využíváme těch nejmodernějších technologií, které nám umožňují se přizpůsobit různorodosti a požadavkům našich klientů. Nabízíme různá technická řešení pro elektronizaci celého HR procesu jako např. automatické propojení s vaším docházkovým systémem, komunikace přes Portál či Sharepoint apod. Spoluprací s Grant Thornton získáte spolehlivého obchodního partnera, kterému záleží na spokojenosti a úspěšném rozvoji vaší firmy.

Měsíční vedení a správa mzdové agendy

 • Kalkulace hrubých a čistých mezd a vedení mzdové evidence dle předložené dokumentace (např. záznamů o docházce, neschopenek, změn ve mzdách, bonusů);
 • Výpočet povinných srážek ze mzdy (sociálního a zdravotního pojištění), včetně veškerých individuálních srážek (např. exekuce, spoření, splátky úvěrů);
 • Výpočet průměrných výdělků, náhrad za překážky a pracovní neschopnosti, evidence čerpání dovolené;
 • Přihlášení a odhlášení zaměstnanců k sociálnímu a zdravotnímu pojištění;
 • Rozesílání papírových i elektronických výplatních pásek zaměstnancům;
 • Zpracování reportingu mzdových nákladů, podkladů pro finanční účetnictví statistických výkazů, analýz a rozpočtů dle potřeb zaměstnavatele;
 • Zabezpečení bankovních převodů veškerých plateb souvisejících se mzdovou agendou (např. čisté mzdy, zálohová a srážková daň, sociální a zdravotní pojištění, srážky ze mzdy), resp. příprava elektronických platebních příkazů pro převod mezd a odvodů (disponujeme řešením pro všechny banky působící v ČR);
 • Archivace mzdových podkladů (daňová přiznání, podrobnosti o předchozím zaměstnání, mzdové listy, evidenční listy důchodového pojištění, záznamy o průběhu zdravotního pojištění, záznamy o neschopenkách, včetně zpracování výkazů);
 • Komplexní zastupování společnosti při kontrolách ze strany státních institucí jako např. daňových úřadů, správy sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťoven, úřadů práce a statistického úřadu, jakož i komunikace s exekutory a insolvenčními správci

Roční mzdová agenda

 • Vyhotovení ročního zúčtování mezd, potvrzení o zdanitelných příjmech a evidenčních listů důchodového pojištění pro zaměstnance;
 • Zpracování vyúčtování daní z příjmů vybíraných srážkou a vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti;
 • Zpracování oznámení o plnění povinného podílu OZP a výpočet odvodu za nesplnění této povinnosti;
 • Vyplnění statistických výkazů dle požadavků Českého statistického úřadu.

HR agenda

 • Příprava vzorů pracovněprávních dokumentů (pracovní smlouvy, dodatky, mzdové výměry, dohody o rozvázání pracovního poměru apod.), resp. revize dodaných dokumentů;
 • Asistence při nástupu nového zaměstnance (vyplnění prohlášení poplatníka daně, kompletace osobních dokumentů a dokladů k daním);
 • Nastavení systému firemních benefitů (kalkulace příspěvků a srážek, související reporting aj.);