GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Martin Hahn | 13. Února 2024

Další evropská harmonizace daní z příjmů na obzoru

Sdílet článek:

BEFIT aneb společný konsolidovaný základ daně

Dne 24. 1. 2024 projednal Senát ČR Návrh Směrnice Rady o podnikání v Evropě: rámec pro zdanění příjmů, tzv. (BEFIT = Business in Europe: Framework for Income Taxation). Návrh této směrnice byl přijat Evropskou komisí dne 12. 9. 2023.

Senát ČR projednal návrh dané směrnice a doporučil vládě, aby v případě absence vůle členských států k nalezení kompromisního řešení předložený návrh směrnice nepodpořila.

Níže si dovolujeme uvést pouze velmi stručně základní informace o navrhované směrnici, jejíž osud je zatím nejistý (záleží na vůli jednotlivých členských států EU).

Co je to BEFIT?

Jedná se o návrh směrnice EU, která má za cíl vytvořit společný konsolidovaný základ daně z příjmů, ze kterého se vypočte daň. Takto vypočtená daň pak bude přidělena dle určitých pravidel jednotlivým členským zemím.

BEFIT je do jisté míry pokračování snahy o „spravedlivé“ rozdělení zdanění velkých skupin podniků, které víceméně navazuje na problematiku dorovnávacích daní účinnou od 31. 12. 2023. Zatímco cílem již zavedených dorovnávacích daní je zajištění alespoň minimální míry zdanění, cílem BEFIT je „spravedlivá“ distribuce daňových příjmů jednotlivým členským státům.

Na koho se bude vztahovat?

Směrnice by se měla vztahovat výhradně na členské státy EU, resp. na vnitrostátní i nadnárodní skupiny podniků, které sestavují konsolidovanou účetní závěrku a jejíž roční souhrnné příjmy činily nejméně ve dvou z posledních čtyř účetních let 750 mil. EUR nebo více.

Pakliže se nejvyšší mateřský subjekt nachází mimo EU, podléhá daná skupina BEFIT, pokud souhrnné příjmy v EU činí alespoň 5 % příjmů dané skupiny na základě její konsolidované účetní závěrky, nebo částku 50 mil. EUR.

Nejvyšší mateřská entita (případně pověřená entita) by měla podávat informační přehled.

Od kdy by BEFIT měla platit?

Návrh směrnice počítá, že se bude vztahovat na období od 1. 7. 2028, přičemž jednotlivé státy by měly směrnici do svých legislativ implementovat do 1. 1. 2028.

Nicméně pro implementaci směrnice je důležitá shoda všech členských států EU.

O dalším vývoji této problematiky vás budeme informovat.