GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 24. Ledna 2023

Nezapomeňte do konce ledna nahlásit finančnímu úřadu osvobozené platby do zahraničí za rok 2022

Sdílet článek:

Do 31. ledna 2023 je nutné oznámit správci daně všechny příjmy roku 2022 hrazené daňovým nerezidentům, které běžně podléhají české srážkové dani, ale jsou z nějakého důvodu od daně osvobozeny nebo o nich mezinárodní smlouva stanoví, že nepodléhají zdanění v České republice.

Jedná se typicky o:

 • dividendy
 • úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrových finančních nástrojů
 • licenční poplatky (vč. nájemného za užití movité věci – např. stroje či nákladního automobilu)
 • vypořádací podíly, podíly na likvidačním zůstatku
 • odměny členů orgánů právnických osob
 • výhry z hazardních her, výhry z reklamních soutěží a slosování, ceny z veřejných soutěží a ze sportovních soutěží
 • příjmy ze služeb s výjimkou provádění stavebně montážních projektů, příjmy z obchodního, technického nebo jiného poradenství, řídicí a zprostředkovatelské činnosti a obdobných činností poskytovaných na území České republiky
 • příjmy z nezávislé či umělecké a sportovní činnosti
 • příjmy ze svěřenského fondu či rodinné fundace
 • bezúplatné převody nemovitých věcí umístěných na území České republiky a práv s nimi spojených
 • bezúplatné převody podílů v obchodních korporacích, které mají sídlo na území České republiky
 • některé další bezúplatné příjmy.

Povinnost podat oznámení o osvobozených příjmech nevzniká u příjmů:

 • stejného druhu vyplácených jednomu nerezidentovi, pokud nepřesáhnou limit 300.000 Kč za kalendářní měsíc
 • dle § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů (z dohod o provedení práce do 10.000 Kč měsíčně) nebo 
 • o nichž má plátce povinnost podat správci daně oznámení podle zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní.

Příjmy, které nejsou od srážkové daně osvobozeny, musí být finančnímu úřadu hlášeny ve standardní lhůtě pro odvedení daně, tj. typicky do konce následujícího měsíce.

V případě, že jste některé z výše uvedených příjmů vypláceli či je evidujete jako platný závazek, nezapomeňte to včas oznámit správci daně, jinak vám hrozí pokuta za porušení povinnosti nepeněžní povahy až do výše 500.000 Kč.

Pokud máte zájem o pomoc s identifikací oznamovaných příjmů nebo přípravou samotného oznámení či o informace, jak se lze oznamovací povinnosti do budoucna zprostit, neváhejte nás kontaktovat.