GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Roman Burnus | Anna Beránková | 10. Srpena 2023

Nový program ekonomické migrace pro digitální nomády

Sdílet článek:

Vláda za účelem dosažení ekonomického přínosu pro Českou republiku (ČR) schválila tzv. Program digitální nomád, jenž reaguje na měnící se trendy na poli mezinárodní mobility zaměstnanců a tzv. freelancerů, zapříčiněné zejména pandemií COVID-19. Stát se tak snaží umožnit pobyt digitálním nomádům, aby zajistil přínos pro národní ekonomiku.

Za digitálního nomáda je považován člověk, který může pracovat vzdáleně za pomoci telekomunikačních prostředků nezávisle na místě výkonu práce. Obvykle se tak z charakteru činnosti jedná o pracovníky z oblasti IT, kde je poskytování přeshraničních služeb běžné. IT pracovníci často pracují na několika projektech z různých míst světa zároveň. Vzhledem k jednorázovému charakteru svěřených úkolů a možnosti konfliktů pracovních poměrů je budoucnost IT mimo jiné právě v najímání digitálních nomádů.

Digitální nomádi přinesou do ČR zejména své zahraniční know-how, získají pro ČR lepší propagaci v zahraničí, pomohou společnostem usazeným v ČR a podpoří cestovní ruch. Nelze opomenout ani jejich fiskální přínos v podobě odvedených daní do státního rozpočtu.

Do programu se mohou zapojit zaměstnanci zahraničních společností nebo freelanceři, kteří si zajistí české živnostenské oprávnění. Podmínkou je odpovídající vzdělání, případně dosažená praxe, dostatečné příjmy a občanství Austrálie, Japonska, Kanady, Korejské republiky, Nového Zélandu, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Spojených států amerických nebo Tchaj-wanu.

Cizinci z vybraných třetích zemí mohou při splnění kritérií zažádat o pobytové oprávnění za účelem podnikání nebo za účelem „ostatní“ v případě zaměstnance zahraniční společnosti s možností vzdálené práce, a to i s jejich rodinnými příslušníky. Žádost mohou podat na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí. O zařazení digitálních nomádů do programu rozhoduje Ministerstvo průmyslu a obchodu. Vyřízení žádostí pak program garantuje ve zkrácené lhůtě 45 dnů, oproti standardním lhůtám o délkách 3 - 4 měsíce.