GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 9. Června 2021

Budoucnost zdaňování – Evropská komise navrhuje novou ambiciózní agendu zdanění podnikání

Sdílet článek:

Dne 18. května 2021 přijala Evropská komise Sdělení o zdanění podnikání pro 21. století (Communication on Business Taxation for the 21st century) na podporu silného, účinného a spravedlivého systému zdanění podnikání v Evropské unii. Stanovuje dlouhodobou i krátkodobou vizi na podporu zotavení Evropy z pandemie COVID-19 a zajištění přiměřených veřejných příjmů v nadcházejících letech. Cílem sdělení je vytvořit spravedlivé a stabilní podnikatelské prostředí, které může podpořit udržitelný růst bohatý na pracovní místa v EU a zvýšit naši strategickou autonomii. Sdělení zohledňuje pokrok dosažený v diskusích G20/OECD o globální daňové reformě.

Nejprve Evropská komise představí do roku 2023 nový rámec pro zdanění podnikání v EU, který sníží administrativní zátěž, odstraní daňové překážky a vytvoří na jednotném trhu příznivější prostředí pro podnikání. “Business in Europe: Framework for Income Taxation” (nebo BEFIT/ „Podnikání v Evropě: Rámec pro zdanění příjmů“) poskytne jednotný soubor pravidel pro daň z příjmu právnických osob pro EU, který zajistí spravedlivější rozdělení daňových práv mezi členské státy. BEFIT sníží byrokracii, sníží náklady na dodržování předpisů, minimalizuje možnosti vyhýbání se daňovým povinnostem a podpoří pracovní místa a investice EU na jednotném trhu. BEFIT nahradí nyní projednávaný návrh společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob, který bude stažen. Komise zahájí širší úvahy o budoucnosti zdanění v EU, které vyvrcholí daňovým sympoziem na téma „Daňový mix EU na cestě do roku 2050“ v roce 2022.

Zadruhé, dnešní Sdělení definuje také daňovou agendu pro příští dva roky, s opatřeními, která podporují produktivní investice a podnikání, lépe chrání národní příjmy a podporují zelené (ekologické) a digitální přeměny. Toto navazuje na ambiciózní plán stanovený v daňovém akčním plánu (the Tax Action Plan), který Komise představila loni v létě.

Opatření budou zahrnovat:

  • Zajištění větší veřejné transparentnosti prostřednictvím návrhu, aby určité velké společnosti působící v EU zveřejňovaly své účinné daňové sazby. Zneužívání fiktivních společností (bez vykonávané činnosti, pouze s poštovní schránkou popř. P.O.Boxem) bude rovněž řešeno prostřednictvím nových opatření proti vyhýbání se daňovým povinnostem;
  • Podpora oživení odstraněním zkreslení při současném zdanění právnických osob, které zachází příznivěji s dluhovým financováním společností než s kapitálovým financováním. Cílem tohoto návrhu bude povzbudit společnosti, aby své činnosti financovaly spíše vlastním kapitálem, než aby se zadlužovaly.

Zatřetí, Evropská komise současně přijala doporučení o tuzemském zacházení se ztrátami. Doporučení vybízí členské státy, aby podnikům umožnily převody ztrát alespoň do předchozího fiskálního roku. Z toho budou mít prospěch podniky, které byly v letech před pandemií ziskové, což jim umožní vyrovnat ztráty z let 2020 a 2021 z daní, které zaplatily před rokem 2020. Toto opatření bude přínosem zejména pro malé a střední podniky.

Okolnosti v pozadí

Aktuální Sdělení (z 18. května 2021) je součástí širší agendy daňové reformy EU pro nadcházející roky. Kromě reforem v oblasti daně z příjmů právnických osob stanovených ve Sdělení předloží Evropská komise brzy opatření k zajištění spravedlivého zdanění v digitální ekonomice. Komise navrhne digitální poplatek, který bude sloužit jako vlastní zdroj EU. Rovněž brzy předloží revizi směrnice o zdanění energie a mechanismu přizpůsobení uhlíkových hranic (CBAM) v rámci balíčku „FitFor55“ a evropské dohody Green Deal.


Pro více informací:

Business Taxation for the 21st Century

Text of the Communication

Package for Fair and Simple Taxation