GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 1. Února 2016

Převodní ceny v Polsku od 1. ledna 2016

Sdílet článek:

Polsko je důležitým obchodním partnerem pro Českou republiku. Mnoho našich klientů zde působí a řeší nastavení převodních cen s polskou spojenou osobou. Pro ty z Vás, kdo řeší obdobný problém, jistě bude zajímavé vědět, jaké legislativní změny v oblasti převodních cen se v Polsku připravují.

Ve spolupráci se společností MDDP, nezávislým partnerem Leitner & Leitner v Polsku, jsme pro Vás připravili přehled významných změn v oblasti převodních cen, které připravuje polské Ministerstvo Financí. Změny by měly být účinné od 1. ledna 2016.

Změny v osobách, které mají povinně připravovat dokumentaci převodních cen 

V současné době platí v Polsku pravidlo, podle kterého je povinnost připravit dokumentaci způsobu tvorby převodní ceny určité transakce odvislá od hodnoty této transakce. Navrhovaná změna spočívá v tom, že mikro poplatníci, tj. s výnosy do výše 2 mil. EUR, již nebudou povinni připravovat dokumentaci převodních cen. Všechny ostatní společnosti generující výnosy (nebo mající náklady) vyšší než 2 mil. EUR budou muset připravit dokumentaci převodních cen pro všechny transakce se spřízněnými (spojenými) společnostmi pro současné i příští zdaňovací období, bez ohledu na hodnotu transakcí se svými spřízněnými osobami.

Tříúrovňová dokumentace převodních cen

Návrh změn zavádí tříúrovňovou dokumentaci převodních cen (reakce na BEPS při OECD), která bude složena z:

  • Skupinová dokumentace (Master file) – zde budou uvedeny informace za celou skupinu – pro případ entit s výnosy (nebo náklady) přesahujícími 20 mil. EUR.
  • Lokální dokumentace (Lokální file) – zde budou uvedeny informace o transakcích mezi spojenými osobami (bez ohledu na jejich hodnotu). Účelem lokální dokumentace bude demonstrovat, že transakce mezi spojenými osobami jsou uzavřeny v souladu s principem tržního odstupu – dotkne se entit, jejichž výnosy (nebo náklady) přesáhnou více než 2 mil. EUR.
  • Skupinový reporting (Country-by-country reporting) – v tabulkové formě bude nutné prezentovat agregované klíčové informace (např. výnosy, zaplacená daň) za každou společnost ve skupině – reportovat budou společnosti, které jsou mateřskými společnostmi a konsolidujícími jednotkami a zároveň pokud konsolidované výnosy skupiny přesáhnou 750 mil. EUR za předchozí zdaňovací období.

 Povinné části dokumentace převodních cen

Podle navrhovaných změn bude lokální dokumentace rozdělena do třech částí:

  • Popis poplatníka – musí zahrnovat (i) popis ekonomicky významných funkcí nebo aktiv nebo rizik mezi spojenými osobami, které ovlivňují výsledovku, (ii) konkurenční prostředí.
  • Popis transakcí uskutečněných mezi poplatníkem a spojenými osobami zahrnující (i) popis souladu podmínek transakce mezi spojenými osobami s těmi, které by byly uzavřeny mezi nezávislými entitami, (ii) algoritmus účtování a zúčtování transakce, (iii) analýza nezávislých entit.
  • Poplatníkovy finanční informace, doplněné schválenými výkazy.

Skupinová dokumentace naopak musí zahrnovat:

  • Popis politiky převodních cen v rámci skupiny.
  • Popis nehmotných aktiv vlastněných, vyvinutých, vytvořených a užívaných skupinou.

Podrobný popis každé vyžadované položky pro skupinovou a lokální dokumentaci bude specifikován ve vyhlášce Ministerstva financí.

Povinnost připravit srovnávací studii 

Očekávané změny v oblasti převodních cen přinesou rozšířenou dokumentační povinnost v rámci lokální dokumentace a to zahrnutím srovnávací analýzy. Tento požadavek se bude aplikovat na spojené osoby, které generují výnosy (nebo náklady) přesahující 10 mil. EUR. Dále, na základě plánovaných změn, by se tato analýza měla aktualizovat alespoň každé tři roky.

Povinnost připravit dokumentaci převodních cen na pravidelné bázi

Podle navrhovaných změn by dokumentace převodních cen měla být připravena nejpozději k datu podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém se předmětná transakce stala. Prohlášení o vyhotovení dokumentace převodních cen, které bude podepsáno statutárním orgánem, bude podáno společně s daňovým přiznáním.

Povinnost podat zjednodušené finanční výkazy za transakce se spojenými osobami

Plánované změny v oblasti převodních cen také přináší novou povinnost daňovým poplatníkům, kteří jsou střední nebo větší společností (tj. generující výnosy přesahující 10 mil. EUR), aby přiložili ke svému daňovému přiznání zjednodušené finanční výkazy za transakce se spojenými osobami. Vzor těchto výkazů bude zveřejněn ve vyhlášce Ministerstva Financí.

Dotýká se Vás tento problém a chcete vědět více? Rádi Vám v této věci pomůžeme. V případě, že Vás toto téma zaujalo, jsme Vám k dispozici k případným konzultacím.