GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Martin Hahn | 16. Ledna 2024

Minimální daň: aktuální vývoj u nás i ve světě

Sdílet článek:

Rádi bychom vás stručně informovali o aktuálním vývoji v oblasti dorovnávacích daní.

Česká republika

V rámci České republiky (ČR) byl dne 29. 12. 2023 vyhlášen ve Sbírce zákonů zákon č. 416/2023 Sb., o dorovnávacích daních pro velké nadnárodní skupiny a velké vnitrostátní skupiny. Tento zákon je účinný od 31. 12. 2023.

Výsledná textace zákona se v rámci legislativního procesu nikterak významně nezměnila.

ČR:

  • bude aplikovat přiřazovanou dorovnávací daň,
  • zavádí vnitrostátní dorovnávací daň,
  • umožňuje aplikovat přechodné/trvalé výjimky (bezpečné přístavy) jak na přiřazovanou dorovnávací daň, tak (dle posledních výkladů české finanční správy) i na vnitrostátní dorovnávací daň.

Detailněji jsme vás o zákonu o dorovnávacích daních informovali v našem zářijovém článku.

Slovensko

Slovensko využilo možnost odložit uplatňování přiřazované dorovnávací daně (viz také níže), avšak zavádí vnitrostátní dorovnávací daň.

EU

EU zveřejnila dne 12. 12. 2023 Oznámení Komise (C/2023/1536). Toto Oznámení obsahuje členské státy, které přijaly rozhodnutí odložit uplatňování pravidla pro zahrnutí příjmů a pravidla pro nedostatečně zdaněný zisk (tzn. odložily uplatnění přiřazované dorovnávací daně), jelikož se na jejich území nenachází více než 12 nejvyšších mateřských skupin spadajících do oblasti působnosti dorovnávacích daní. Jedná se o Estonsko, Lotyšsko, Litvu, Maltu a Slovensko.

Pro ostatní členy nadnárodních skupin (rovněž i v ČR) může výše uvedené představovat dodatečné povinnosti, kdy může být aplikováno pravidlo pro nedostatečně zdaněný zisk.

EU dále vydala dne 22. 12. 2023 otázky a odpovědi ke směrnici o minimální dani, které upřesňují výklady EU směrnice.

OECD

Dne 18. 12. 2023 vydalo OECD další komentář k Pilíři 2, ve kterém se mimo jiné zaobírá rovněž přechodnými výjimkami (bezpečnými přístavy).

 

Pakliže se vás daná problematika týká, neváhejte nás kontaktovat. Rádi s Vámi probereme detaily a možné dopady na vaši skupinu.