Finanční Due Diligence a ostatní ověřovací služby

  • Úvod
  • Služby
  • Audit
  • Finanční Due Diligence a ostatní ověřovací služby

Pomáháme investorům činit kvalifikovaná rozhodnutí. Provedeme vás celým procesem akvizice, od plánování až po její realizaci.

Finanční prověrka pro investory

V rámci finančního due diligence prověříme skutečnosti ovlivňující kupní cenu transakce a identifikujeme finanční, účetní a daňová rizika spojená s předmětem akvizice.

Dohodnuté postupy v souvislsoti s finančními informacemi

Na základě vaší objednávky provedeme předem dohodnuté postupy a budeme vás informovat o jejich výsledku. Naše práce tak budeme designovat přímo na míru.

SOC Audit

Provedeme nezávislé posouzení a ověření zavedených kontrol z hlediska bezpečnosti, dostupnosti, integrity, důvěrnosti a soukromí. Určeno zejména servisním organizacím - poskytovatelům outsoursingu a služeb v oblasti IT - nebo jejich klientům. Provádíme audity typu SOC1 a SOC2.

Ostatní ověřovací služby

Na základě vaší objedávky ověříme finanční nebo nefinanční informace v rozsahu dle vašich potřeb nebo legislativních požadavků.