GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 31. Května 2022

Rozšíření automatické výměny informací na příjmy z licenčních poplatků

Sdílet článek:

Od 1. 1. 2023 dojde k rozšíření oznamovací povinnosti na základě vyhlášky č. 109/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 74/2014 Sb., o stanovení druhů příjmu a majetku pro účely automatické výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní.

Dosud byly vyměňovány informace o příjmech ze závislé činnosti, z nájmu nebo pachtu nemovité věci nebo bytu, z pozbytí nemovité věci, z životního pojištění, z důchodového pojištění a další důchod nebo penze vznikající ze zákona nebo na základě smlouvy. Nově budou oznamovány i příjmy z licenčních poplatků. 

Licenčními poplatky se dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů („ZDP“) a smlouvy o zamezení dvojího zdanění příjmů a majetku rozumí platby jakéhokoliv druhu obdržené jako náhrada za užití nebo za právo na užití jakéhokoliv autorského práva k dílu literárnímu, uměleckému nebo vědeckému, včetně kinematografických filmů a počítačových programů, jakéhokoliv patentu, ochranné známky, vzoru nebo modelu, plánu, tajného vzorce nebo výrobního postupu nebo za informace, které se vztahují na zkušenosti nabyté v oblasti průmyslové, obchodní nebo vědecké. Mimo jiné smlouva o zamezení dvojího zdanění definuje licenční poplatky i jako kompenzace, které by byla osoba povinna zaplatit za nedovolené kopírování nebo porušení takového práva. 

Informace o licenčních poplatcích je povinen plátce daně podat správci daně prostřednictvím oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí dle § 38da ZDP. Plátce je povinen oznámit všechny příjmy hrazené daňovým nerezidentům, které běžně podléhají české srážkové dani, a to i v případě, že jsou tyto příjmy od daně osvobozeny nebo o nichž mezinárodní smlouva stanoví, že nepodléhají zdanění v ČR. Jestliže plátce daně nesplní povinnost oznámení, ačkoli tak učinit měl, jednalo by se o nesplnění povinnosti nepeněžité povahy podle § 247a daňového řádu. 

Automatická výměna informací podle druhů příjmů a majetku v rámci mezinárodní spolupráce probíhá mezi příslušnými orgány nejméně jednou ročně, a to do šesti měsíců od konce daňového období členského státu, během něhož byly získány. Od 1. ledna 2023 by měla česká daňová zpráva zahájit automatické sdílení i o vyplácených či přijatých licenčních poplatcích z a do zahraničí. 

V případě, že Vás téma zaujalo, či se Vás oznamování příjmů z licenčních poplatků dotýká, kontaktujte nás. Rádi Vám poradíme.

Autor: Jiří Zoubek, My Linh Doová