GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 29. Srpena 2019

Blíží se termín pro vrácení DPH z jiného členského státu

Sdílet článek:

Pokud jste jako registrovaný plátce DPH v ČR odvedl DPH v jiném členském státě, máte nárok na vrácení této daně.

To platí v situaci, kdy nemáte v tomto jiném členském státě sídlo ani provozovnu.

Obecně může jít o vrácení daně, kterou plátce zaplatil v rámci plnění týkajících se jeho podnikatelských aktivit.

Nejčastěji se tak jedná například o náklady na pohonné hmoty, jízdné, ubytování apod., které zaměstnanci plátce daně vydali v rámci zahraničních pracovních cest.

Žádost se podává elektronicky a termín pro podání za rok 2018 je do 30.9.2019. Po uplynutí tohoto data již nelze žádost podat.

Se zpracováním žádostí máme několikaleté zkušenosti, rádi Vám tak  v této věci budeme asistovat.

fap_text_banner_v03 - Copy 1.png