Change Management

Dobře řízený projekt je nutným předpokladem pro naplnění cílů projektu.

Organizace obvykle uvažují o potřebě využít externích projektových manažerů v případech, že:

  • potřebují řešit složitý projekt nebo projektový program a nemají dostatek interních kapacit nebo expertízy,
  • potřebují podporu při řízení externích dodavatelů, k zajištění vyšší efektivity průběhu projektu a k řízení a eliminaci rizik,
  • potřebují „nezávislého a objektivního arbitra“, zohledňujícího vnitřní vlivy ovlivňující výsledky projektu, který se zaměří na naplnění všech definovaných cílů,
  • potřebují zajistit řízení projektu v souladu s dobrou praxí v oboru a v souladu s ověřenými mezinárodními metodikami,
  • potřebují napříč organizací komunikovat nezkreslenou realitu jak o stavu projektu, tak o jeho výsledcích.

S čím vám pomůžeme?

  • Implementace projektové kanceláře
  • Projektové řízení velkých ICT a transformačních projektů
  • Zajištění služby Quality Assurance

Kdo nám důvěřuje?