GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 10. Dubna 2019

Implementace směrnice DAC 6

Sdílet článek:

Ministerstvo financí předložilo v březnu návrh novely daňových zákonů v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie, konkrétně evropské směrnice DAC 6. Dne 9. 4. 2019 bylo ukončeno připomínkové řízení. Novela daňových zákonů by pak měla začít platit od 1. 1. 2020.

Jak jsme Vás již informovali v předešlých článcích na našich webových stránkách (např. zde, zde či zde), Evropská směrnice DAC 6 upravuje proces Oznamovací povinnosti přeshraničních uspořádání (transakcí), které jsou nyní upraveny zákonem č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní. V novele daňových zákonů nejsou přesně definovány transakce, které podléhají oznamovací povinnosti, nýbrž jsou zde uvedena kritéria, která se musí u transakcí testovat a při jejich splnění oznámit transakce správci daně. Lhůta pro oznámení transakce je stanovena na 30 dnů ode dne zpřístupnění uspořádání pro zavedení, jeho připravení k zavedení nebo od prvního kroku k jeho zavedení. Archivace dokumentace k přeshraničnímu uspořádání je stanovena na 10 let pod pokutou v případě porušení do výše 500 tis. Kč. V případě porušení oznamovací povinnosti (tzn. neoznámení přeshraničního uspořádání) hrozí pokuta až 1,5 mil. Kč.

Novela daňových zákonů i nadále zachovává mlčenlivost daňových poradců a advokátů ve vztahu k jejich klientovi, avšak dotyčný poradce (zprostředkovatel), který byl s přeshraničním uspořádání obeznámen, nebo jej navrhl, musí svého klienta informovat o tom, že sám klient má povinnost toto přeshraniční uspořádání oznámit v řádné lhůtě (za předpokladu, že se na transakci nepodílí jiný zprostředkovatel, který profesní mlčenlivost nemá). V případě, že zprostředkovatel na informační povinnost klienta neupozorní, hrozí mu pokuta až do výše 500 tis. Kč.

Další vývoj pro Vás budeme sledovat.