GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Daniela Riegel | 14. Září 2017

Daňové novinky v Polsku

Sdílet článek:

Společnostem působícím v Polsku mohou vzniknout nové povinnosti v oblasti přímých daní. První novinka se týká převodních cen. Od 1. ledna 2017 nově vzniká povinnost podání formuláře CIT-TP společně s daňovým přiznáním k dani z příjmu korporací jako jeho příloha. Poprvé bude tento formulář třeba podat již za rok 2017. Lhůta pro podání formuláře CIT-TP je shodná s lhůtou pro podání přiznání k dani z příjmu korporací, tedy 3 měsíce po skončení zdaňovacího období. Pokud se zdaňovací období rovná kalendářnímu roku, pak pro rok 2017 bude mezním termínem podání 2. dubna 2018. Tato povinnost se týká pouze poplatníků, kteří mají povinnost sestavovat dokumentaci k transferovým cenám v Polsku a jejichž výnosy, nebo náklady v daném daňovém roce přesáhly 10 mil. EUR.

Konečná verze formuláře se skládá z více než 140 položek.  Příprava formuláře vyžaduje informace o kapitálové skupině, typu vztahů, počtu propojených subjektů, s nimiž byly transakce provedeny, informace o podnikových restrukturalizacích, transakcích se spřízněnými subjekty apod. Často jsou potřeba podrobné informace z oblasti transferového oceňování, jako například funkční profil daňového poplatníka nebo identifikace restrukturalizačních akcí.

Vyplňování formuláře doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost, neboť neposkytnutím pravdivého a poctivého obrazu, nebo neposkytnutím formuláře CIT-TP se daňový subjekt vystavuje riziku udělení sankcí.  Zvýšená pozornost je důležitá i z toho důvodu, že formulář CIT-TP bude sloužit k výběru subjektů, u kterých bude následně zahájena daňová kontrola. V neposlední řadě pak správně připravený formulář může omezit riziko vypořádání poplatníka se spřízněnými subjekty, které jsou podrobeny kontrole.

Z důvodu širokého rozsahu formuláře CIT-TP doporučujeme společnostem, kterých se tato povinnost týká, již nyní věnovat zvýšenou pozornost nastavení účetního systému a technickému řešení pro zpracování tohoto formuláře.

Druhá novinka je prozatím ve fázi návrhu změny zákona o dani z korporátního zisku ohledně zdaňování komerčních prostor. Návrh by měl vstoupit v platnost 1. ledna 2018. Změna se týká vlastníků (ale například i osob, které mají budovu pronajatou na finanční leasing) maloobchodních, servisních, či kancelářských budov, s počáteční hodnotou přesahující 10 mil. PLN (asi 2 358 tis. EUR). Daň bude splatná pouze v případě, že výše vypočtené daně bude menší než daň vypočtená podle standardních pravidel pro daň z příjmu korporací. Hodnota daně se určí jako součin sazby daně 0,042% měsíčně (0,5% ročně) a počáteční hodnoty výše uvedených aktiv v registru dlouhodobých aktiv.

V případě dotazů k tomuto tématu nás prosím kontaktujte.

Tento článek byl zpracován ve spolupráci s polskou daňovou kanceláří MDDP.