GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Marek Toráč | Vladimír Toráč | 20. Března 2023

Přeshraniční telework – nové rámcové dohody s Německem a Rakouskem

Sdílet článek:

S účinností od 1. března 2023 uzavřela Česká republika s Německem a Rakouskem rámcovou dohodu týkající se přeshraniční práce na dálku (v praxi známé rovněž pod pojmy telework či remote work – k tomuto tématu se více dočtete zde), která rozšiřuje flexibilitu čl. 16 (1) nařízení ES č. 883/2004 („Nařízení“). Dle tohoto článku lze na základě dohody mezi příslušnými dvěma členskými státy udělit zaměstnanci výjimku z aplikace čl. 13 Nařízení, podle kterého byl v dosavadní praxi zaměstnanec automaticky příslušný k systému sociálního zabezpečení státu, ve kterém má bydliště, jelikož práce na dálku ve státě bydliště přesáhla 25 % jeho celkové pracovní doby.

Podmínky

Nově uzavřené rámcové dohody se týkají zaměstnanců, kteří splňují následující podmínky:

  • mají pouze jednoho zaměstnavatele,
  • vykonávají pro tohoto zaměstnavatele přeshraniční práci na dálku (zpravidla z domova),
  • práce na dálku má stejné vlastnosti jako práce vykonávaná v sídle/provozovně zaměstnavatele,
  • práce na dálku je vykonávána pomocí informačních technologií,
  • práce na dálku je ve státě bydliště vykonávána v rozsahu 25 - 40 % z celkového výkonu závislé činnosti,
  • udělení výjimky je v zájmu osoby.

Příklad

Zaměstnanec vykonávaná práci na dálku v Rakousku, kde má bydliště, v rozsahu 40 % pracovní doby (tj. 2 pracovní dny v týdnu). Podle čl. 13 Nařízení je takový zaměstnanec automaticky příslušný k systému sociálního zabezpečení Rakouska (stát bydliště), přestože pracuje pro českého zaměstnavatele na základě české pracovní smlouvy. Ve světle nové rámcové dohody bude možné vykonávat práci z domova v Rakousku, aniž by došlo ke změně příslušného systému sociálního zabezpečení, tj. na zaměstnance se budou nadále vztahovat české právní předpisy. Klíčový je vždy zájem dané osoby – tedy za předpokladu, že je v zájmu příslušného zaměstnance, aby si zachoval účast na českém systému sociálního zabezpečení, kde sídlí jeho zaměstnavatel, může takový zaměstnanec podat žádost o výjimku dle rámcové dohody. Příslušné instituce sociálního zabezpečení žádost schválí, pokud bude dodržena rozhodná hranice maximálně 40 % pracovní doby v Rakousku. Rozhodnutí o žádosti se bude vydávat vždy maximálně na dva roky, přičemž prodloužení platnosti vystaveného formuláře A1 bude možné na základě nové žádosti.

Závěrem dodáváme, že rámcové dohody se nevztahují na OSVČ, které pracují přeshraničně z domova.