GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 19. Července 2019

Návrh zákona o digitální dani

Sdílet článek:

Ministerstvo financí zaslalo do vnějšího připomínkového řízení návrh zákona o digitální dani. Více k očekávanému návrhu například zde. Jeho prostřednictvím by měla být zavedena jednotná digitální daň ve výši 7 % na vybrané internetové služby poskytované v ČR. Digitální dani by měly podléhat společnosti s globálním obratem nad 750 mil. eur ročně, které na území ČR dosáhnou za kalendářní rok obratu minimálně 50 mil. Kč za uskutečněné zdanitelné služby.

Daňová povinnost by měla vznikat ve třech blíže specifikovaných oblastech:

  • umísťování cílené reklamy na digitální rozhraní
  • využití mnohostranného digitálního rozhraní
  • prodej dat o uživatelích.

Jedná se o tzv. DST model digitální daně navržený dříve Evropskou komisí. Dani tak budou podléhat také některé platformy digitální ekonomiky, které uživatelům umožňují vzájemně si mezi sebou poskytovat za úplatu služby a zboží, např. Facebook, Google, Airbnb či Uber.

fap_text_banner_v03 - Copy 1.png

Na úrovni EU se tento model digitální daně však zatím nepodařilo prosadit. „Jednání v EU a OECD ještě nějakou dobu potrvají, my už ale nemůžeme déle vyčkávat a sledovat nerovné soutěžení globálních gigantů a našich podnikatelů. Proto jsme se rozhodli zavést českou národní úpravu dočasné vyrovnávací digitální daně do doby, než se konečně podaří najít mezinárodní kompromis,“ komentuje předložený návrh ministryně financí.

Digitální daň v ČR by se měla odvíjet od tržeb za služby poskytnuté během zdaňovacího období, a to té části, která se vztahuje k českým uživatelům. Zdaňovacím obdobím by měl být kalendářní rok. Daň by měla být hrazena v měsíčních zálohách a bude splatná 3 měsíce od konce zdaňovacího období.

Účinnost zákona se předpokládá v polovině roku 2020. O dalším vývoji Vás budeme informovat.