GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 11. Dubna 2019

Oznamování příjmů osvobozených od srážkové daně

Sdílet článek:

Jak jsme Vás již informovali, od 1. 4. 2019 dochází k rozšíření oznamovací povinnosti za účelem mezinárodní výměny informací v daňových záležitostech. Nově se budou oznamovat i osvobozené příjmy nebo příjmy, které nepodléhají zdanění v České republice, a to ve vztahu k příjmům, z nichž je vybírána srážková daň. Pokud tedy takové příjmy budou vyplaceny v dubnu 2019, mělo by první oznámení proběhnout již v květnu 2019. Ministerstvo financí již zveřejnilo příslušný formulář na stránkách finanční správy. 

Pro doplnění uvádíme, že tento formulář by měl být na základě novely daňových zákonů nyní využíván také pro příjmy, které srážkové dani podléhají, a to namísto předchozího formuláře Hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou.

Více k samotné oznamovací povinnosti naleznete například v našem článku zde.