Procesní poradenství

Ze zkušenosti víme, že jakékoliv řízení před správcem daně není radno podcenit. Poskytujeme komplexní poradenství v daňové oblasti, a to od úvodních řízení před prvoinstančním správcem daně, přes odvolací řízení, až po asistenci a zastupování před správními soudy.

Zajistíme pro vás: 

Analýza možností a úspěchu

Analýza možností a úspěchu ve věci z hmotněprávního i procesněprávního pohledu.

Zastupování klientů

Zastupování klientů v daňových kontrolách, dalších řízeních a postupech, odvolacím řízení, jakož i v navazujících soudních řízeních.

Příprava dokumentů - vyjádření a žádosti

Příprava písemných vyjádření, žádostí, odvolání a dalších podání v daňovém řízení.

Revize vyjádření

Doporučení dalšího postupu v rámci řízení, revize vyjádření připravených klientem.

Ústavní stížnosti

Zpracování ústavních stížností a podání orgánům EU.

Náhrady škody

Uplatnění nároku na náhradu škody způsobené vydáním nezákonného rozhodnutí nebo nesprávným úředním postupem správce daně.

Potřebujete naše služby
v německém jazyce?

Nabízíme komplexní servis a poradenství

German Desk

Novinky