GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Marek Toráč | 7. Února 2024

Jednodušší pravidla pro modré karty v Čechách a Německu

Sdílet článek:

Již v roce 2021 došlo radou EU k přijetí nové směrnice o modrých kartách. S účinností od 1. července 2023 pak Česká republika implementovala přijatou směrnici do zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, která nyní zmírňuje podmínky pro získání modré karty.

Modrá karta je druh povolení k dlouhodobému pobytu, který umožňuje občanům třetích zemí v České republice legálně pobývat a pracovat déle než 3 měsíce, a to na pozici, která vyžaduje vysokou kvalifikaci. Před novelou zákona bylo poměrně náročné podmínky pro získání modré karty splnit, vzhledem k tomu bylo v České republice evidováno velmi nízké procento držitelů těchto karet.

K 31. lednu 2022 bylo hlášeno v České republice přes 104 000 držitelů alternativních pobytových titulů a pouze 1 357 držitelů modrých karet. Pro srovnání, v roce 2020 vydala Česká republika 366 nových modrých karet, Portugalsko či Maďarsko ve stejném roce vydalo pouze jednotky modrých karet. Naopak Německo vydalo mezi roky 2016 a 2020 téměř 100 000 modrých karet (bezmála tři čtvrtiny všech modrých karet v Evropské unii).

Přijetím nové právní úpravy cílí Česká republika na zatraktivnění modrých karet, čímž přiláká zahraniční vysoko kvalifikované pracovníky, a to zejména do odvětví, ve kterých je dlouhodobě nedostatek pracovních sil.

Níže přinášíme přehled hlavních změn

  • Modrá karta je nově vydávána s platností až na 3 roky (dříve pouze 2 roky).
  • Žadatel může předložit kromě pracovní smlouvy i smlouvu o smlouvě budoucí, v obou případech dostačuje smlouva uzavřená na dobu 6 měsíců (dříve musela být pracovní smlouva uzavřena minimálně na 1 rok).
  • Nová právní úprava umožňuje doložení vysoké kvalifikace i odbornou praxí. Ta je nyní považována za rovnocennou k vysokoškolské kvalifikaci, pokud trvala odborná praxe alespoň 3 roky.
  • Držitel modré karty v jiném členském státě EU nemusí předkládat výpis z rejstříku trestůze země původu a pokud prokáže, že pracoval na modrou kartu v jiné zemi EU minimálně 2 roky, nemusí předkládat ani doklad prokazující vysokou kvalifikaci.
  • Držitel modré karty nemusí žádat Ministerstvo Vnitra České republiky o souhlas se změnou zaměstnavatele nebo pracovního zařazení. Je zapotřebí pouze tuto skutečnost do 3 dnů oznámit.

Dále je zapotřebí zmínit, že novelou zákona nebyla snížena minimální hranice hrubé měsíční nebo roční mzdy sjednané mezi zaměstnavatelem a žadatelem v pracovní smlouvě, která musí odpovídat minimálně 1,5násobku průměrné hrubé roční mzdy v České republice. Dle vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí činí průměrná hrubá roční mzda v České republice pro období od 1. května 2023 do 30. dubna 2024. částku 484 236 Kč.

Chystáte se žádat o modrou kartu v Německu?

Pokud bychom porovnali například aktuální znění české a německé legislativy týkající se podmínek k získání modré karty, dojdeme k závěru, že jejich právní úprava je v obou státech téměř totožná, viz shrnutí níže.

  • Modrá karta je vydávána s platností až na 4 roky.
  • Žadatel může předložit kromě pracovní smlouvy i smlouvu o smlouvě budoucí.
  • Jako vysoká kvalifikace je uznávaná také odborná praxe v oboru.
  • Je nutné uzavřít pracovní smlouvu se sjednanou minimální mzdou odpovídající 1,5násobku průměrné hrubé roční mzdy v Německu (v roce 2023 jde o částku 43 800 EUR).
  • Pokud držitel modré karty změní zaměstnavatele, je nezbytné o tom informovat příslušné úřady.

Německé úřady rozhodují o vydání modré karty ve lhůtě do 5 - 6 týdnů a správní poplatek za podání žádosti činí v rozmezí od 100 do 140 EUR dle jednotlivých oblastí.

 

V případě jakýchkoli dotazů k tomuto tématu se neváhejte obrátit na autory článku. Rádi Vám budeme s touto problematikou nápomocni.