GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Vladimír Toráč | 5. Ledna 2024

Metodická informace finanční správy ke zdaňování benefitů od 1. ledna 2024

Sdílet článek:

Jak jsme vás již v minulosti infomovali, od 1. 1. 2024 dochází ke změnám v koncepci zdanění zaměstnaneckých benefitů. Finanční správa těsně před Vánoci k těmto změnám vydala očekávanou důležitou metodickou informaci, která má uvést na pravou míru různé nejasnosti a sporné oblasti, které do praxe přináší novela zákona o daních z příjmů v souvislosti s konsolidačním balíčkem.

Informace je poměrně rozsáhlá a pokrývá řadu praktických situací. První část metodické informace se věnuje daňovému režimu příjmů na straně zaměstnance, druhá část metodiky se zaměřuje na daňovou uznatelnost souvisejících nákladů zaměstnavatele. Do budoucna finanční správa předpokládá, že metodická informace bude doplňována sadou postupně publikovaných otázek a odpovědí v reakci na dílčí problémy při uplatňování změn v praxi.

První část metodiky detailně řeší následující oblasti:

  • plnění poskytovaná zaměstnancům v podobě jídla a nápojů,
  • sportovní vybavení, které je dispozici na pracovišti,
  • ostatní benefity pro zaměstnance (volnočasové benefity, akce pořádané zaměstnavatelem),
  • ocenění nepeněžního příjmu zaměstnanců,
  • okamžik vzniku nepeněžního příjmu v souvislosti s tzv. benefitními kartami.

Druhá část se věnuje daňové uznatelnosti souvisejících nákladů z pohledu zaměstnavatele.

Poslední praktická část metodiky obsahuje přehled nejtypičtějších benefitů a režim jejich zdanění jak u zaměstnance, tak u zaměstnavatele platný před a po účinnosti novely zákona. S ohledem na průběh legislativního procesu, kdy došlo k nahrazení významné části vládního návrhu zákona komplexním pozměňovacím návrhem a důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona tedy není ve značné části relevantní, je k této metodické informaci z praktických důvodů a pro zvýšení právní jistoty poplatníků připojen jak text důvodové zprávy, tak i odůvodnění přijatých pozměňovacích návrhů.

V neposlední řadě bychom rádi upozornili, že finanční správa v metodické informaci často apeluje na nezneužívání situace (práva) a upuštění od alternativních výkladů nové legislativy, které by byly za hranou novelizované textace zákona zejména ve vztahu k plněním pro zaměstnance na vytváření a dodržování jejich pracovních podmínek.

Další vývoj v této oblasti pro vás budeme nadále sledovat a rádi vám pomůžeme s případným posouzením konkrétní situace.