GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Roman Burnus | Anna Beránková | 10. Října 2023

Paušální náhrady nákladů pro home office

Sdílet článek:

S novelou zákoníku práce nabyla účinnosti od 1. října také vyhláška o stanovení výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku (home office) pro rok 2023. Výše této náhrady byla stanovena na 4,60 Kč za každou započatou hodinu práce na dálku. Částka náhrady převyšující tento limit bude považována za zdanitelný příjem zaměstnance, zatímco náhrada do limitu nebude předmětem daně z příjmů fyzických osob. Výše paušální částky vychází z údajů Českého statistického úřadu o spotřebě dospělé osoby v průměrné domácnosti v ČR.

Náhrada nákladů paušální částkou je však pouze jednou z možností. Druhou alternativou zůstává náhrada nákladů, které zaměstnanci prokazatelně vznikají v souvislosti s výkonem práce na dálku. Pokud bude sjednán či stanoven způsob úhrady paušální částkou, nelze poskytovat prokázané náklady stejného druhu. Zaměstnavatel má mimo jiné také možnost uzavřít se svým zaměstnancem dohodu, že mu v této souvislosti žádná náhrada nepřísluší.