GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Anna Beránková | 22. Dubna 2024

Předvídatelný růst minimální mzdy? Vláda schválila pravidelnou valorizaci

Sdílet článek:

Dne 20. března 2024 byla schválena novela zákoníku práce, která má zajistit pravidelnou valorizaci minimální mzdy. Nový mechanismus zavádí jasná a transparentní pravidla, na základě kterých se bude minimální mzda počítat a aktualizovat podle legislativních parametrů. MPSV bude pro tento účel vypracovávat analýzu přiměřené úrovně minimální mzdy a na základě zjištěných výsledků navrhne cílenou relaci. Vláda pak vždy pro následující dva roky určí příslušné koeficienty. Hranice, které by měla minimální mzda postupně do roku 2029 dosáhnout, je alespoň 47 % průměrné mzdy. Koeficienty musí zohledňovat kupní sílu minimálních mezd s ohledem na životní náklady, tempo růstu mezd a dlouhodobou míru produktivity a její vývoj.

Minimální mzda pro následující rok bude vyhlášena vždy nejpozději do 30. září. Její výše se bude odvíjet od predikce průměrné mzdy a analýzy vyhodnocující přiměřenost na základě povinných kritérií. Účinnost novely je plánována na 1. července 2024, a tak by první minimální mzda měla být na základě valorizačního mechanismu stanovena již pro rok 2025. Vláda chce novelou eliminovat každoroční vyjednávání a nejasnosti. Legislativní změna vychází z programového prohlášení vlády a zároveň provádí transpozici příslušné směrnice Evropského parlamentu a Rady EU o přiměřených minimálních mzdách v EU.

Kromě minimální mzdy se novela dotýká také mzdy zaručené. Nově bude pouze tzv. zaručený plat pro zaměstnance ve veřejných službách a správě, zatímco zaměstnanci soukromé sféry budou před nepřiměřeně nízkými mzdami chráněni minimální mzdou a prostřednictvím kolektivního vyjednávání, mimo jiné o mzdách, k jehož rozšíření je touto novelou zavedena řada opatření.