GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Anna Beránková | 13. Února 2024

Finanční správa upřesňuje přístup ke zdanění firemních školek

Sdílet článek:

Ministerstvo financí („MF“) vydalo v prosinci reakci na články na zpravodajských webech, jež komentovaly danění zaměstnaneckého benefitu v podobě firemních školek, resp. ocenění daného benefitu, který zaměstnavatelé poskytují rodičům, přestože v té době nebyla dostupná žádná metodika.

V rámci zjednodušení orientace v systému zdanění MF v prosinci upřesňovalo, že stěžejním bodem bude způsob ocenění firemních školek. Firemní školky se mají svým oceněním blížit spíše školkám zřizovaným obcí, nikoliv školkám soukromým. Přestože se může zdát tento fakt jako banální, pro výši benefitů by to mohlo znamenat i tisíce korun rozdíl, a tím ovlivnit míru zdanění.

I přes vyjádření MF však vznikaly v přístupu ke zdanění tohoto nepeněžního benefitu pochybnosti, proto byla na webu finanční správy vydána metodika ke zdanění firemních školek. Upřesňuje, že je-li obvyklá cena obecní školky v příslušné lokalitě a čase 1 500 Kč měsíčně a zaměstnanec hradí 500 Kč, do limitu pro osvobození benefitů se bude započítávat pouze rozdíl v částce 1 000 Kč. Naopak pokud platí 1 500 Kč a více, do limitu se mu nezahrnuje žádná částka.

V situacích, kdy je benefit ve formě firemní školky poskytován zaměstnancům zcela zdarma a obvyklá cena obecních školek přesáhne roční limit stanovený ve výši cca 21 000 Kč, bude nutné nadlimitní částky zdanit odpovídající daní z příjmů a odvést z nadlimitní částky také sociální a zdravotní pojištění.

MF se pro zachování právní jistoty rozhodlo pro ukotvení tohoto pravidla v zákoně. V nadcházejících měsících dojde v této souvislosti k legislativně-technické úpravě zákona o daních z příjmů, avšak tento přístup je účinný již od ledna 2024.