GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Roman Burnus | Anna Beránková | 10. Srpena 2023

Nová Rámcová dohoda zjednoduší pravidla pro odvody pojistného při teleworkingu

Sdílet článek:

Evropská komise představila novou Rámcovou dohodu, která má zjednodušit situaci přeshraničním pracovníkům v souvislosti s odvody pojistného. Od 1. července 2023 mohou pracovníci vykonávat činnost z domova ve větším rozsahu bez toho, aby se zaměstnavatel musel registrovat ve státě bydliště zaměstnance a odvádět tam pojistné.

Místo fyzického výkonu zaměstnání bývá rozhodujícím kritériem pro určení příslušnosti zaměstnance k pojistným předpisům a teleworking (neboli práce z domova) v zahraničí má pak dopad na zaměstnance i zaměstnavatele. Pokud zaměstnanec má zaměstnavatele v zahraničí, přičemž vykonává svou práci ve více členských státech a jeho činnost v zemi bydliště přesahuje alespoň 25 % celkové činnosti, pak dle dosavadních pravidel automaticky spadá do pojistného systému ve státě bydliště. Limit poměru odpracované doby je díky Rámcové dohodě nyní zvýšen na hranici 49,9 %, kdy při splnění stanovených podmínek budou žádosti o tyto výjimky schvalovány automaticky bez nutnosti souhlasu druhého členského státu.

Česká republika byla jedním z prvních států, které Rámcovou dohodu podepsaly. V současnosti svůj podpis připojilo kromě České republiky dalších 17 států. Státy mohou k dohodě přistupovat i po jejím zavedení. O udělení výjimky lze žádat až na dobu 3 let, žádost však můžete podávat i opakovaně. Retroaktivní žádosti budou možné jen za určitých podmínek. Pokud o výjimky požádáno nebude, bude příslušnost zaměstnance určena podle pojistných předpisů dle platných koordinačních předpisů EU.

Pro udělení výjimky stanovuje Rámcová dohoda následující podmínky:

  • zaměstnanec vykonává práci z domova ve státě bydliště, který je odlišný od státu sídla zaměstnavatele,
  • práce není vykonávána v žádném dalším členském státě kromě státu bydliště a sídla zaměstnavatele,
  • zaměstnanec má zaměstnavatele (jednoho či více) pouze v jednom členském státě,
  • zaměstnanec vykonává v sídle bydliště stejnou práci, která by byla vykonávána ze sídla zaměstnavatele, zároveň se nejedná o manuální práci,
  • zaměstnanec tráví ve státě svého bydliště nejvýše 49,9 % své pracovní doby,
  • zaměstnanec a zaměstnavatel společně požádají o udělení výjimky ve státě, kde chce být zaměstnanec pojištěn,
  • stát bydliště i stát sídla zaměstnavatele podepsaly Rámcovou dohodu.

Rámcovou dohodu nelze aplikovat v situaci, kdy zaměstnanec současně podniká jako OSVČ nebo pokud ve státě bydliště pracuje z pobočky svého zaměstnavatele. V takových situacích lze požádat o výjimku dle čl. 16(1) nařízení (ES).