GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Roman Burnus | Anna Beránková | 5. Prosince 2023

Ani u vánočních dárků nesmíte zapomenout na daně

Sdílet článek:

Vánoce jsou skoro za rohem a nákupní horečka v obchodech pomalu vrcholí. Kromě vánočních dárků v rodinném kruhu se stalo zvykem také firemní obdarovávání zaměstnanců. Ke zpříjemnění předvánočního času jsou kromě bonusových finančních příspěvků hojně využívány také nepeněžní benefity. Jejich nepeněžní forma spočívá např. v poskytnutí účelově vymezeného poukazu nebo konkrétního předmětu či zboží. Podstatné je, aby zaměstnanec „nepřišel do kontaktu“ s penězi napřímo. Posouzení formy benefitů řešil nedávno také judikát Nejvyššího správního soudu. Nepeněžní benefit je pro zaměstnance daňově výhodnější varianta, neboť dle aktuálně platné daňové legislativy jsou takové dary za splnění určitých podmínek od daně osvobozeny.

Od nového roku budou však zaměstnavatelé na dárky možná skromnější, neboť se v rámci konsolidačního balíčku plánují jistá omezení osvobození. Kompletně se ruší stávající ustanovení § 6 odst. 9 písm. g) zákona č. 586/1992, o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), jež osvobozovalo dary zaměstnancům poskytnutých zaměstnavatelem z fondu kulturních a sociálních služeb, případně ze zisku společnosti po zdanění až do výše 2 000 Kč. Nově se také zavádí limit ve výši poloviny průměrné mzdy (tj. pro rok 2024 cca 22 000 Kč / rok) pro osvobození nepeněžních plnění poskytnutých zaměstnanci nebo jeho rodinnému příslušníkovi dle ustanovení § 6 odst. 9 písm. d) ZDP, a to ve formě možnosti používat rekreační, zdravotnická a vzdělávací zařízení, příspěvku na sportovní a kulturní akce, příspěvku na knihy, zájezdy na dovolenou apod. Částky převyšující tyto limity jsou pro zaměstnance předmětem daně z příjmů i pojistného, což může radost z dárku lehce zkazit.

Z pohledu zaměstnavatele bude dle plánovaných změn v § 25 odst. 1 písm. h) ZDP od 1. 1. 2024 daňově uznatelná taková část vynaložených nákladů na nepeněžní plnění, která u zaměstnance nebude osvobozena od daně.

Obvyklým gestem na utužení vztahů je také obdarování obchodních partnerů. Pro daňové uznání nákladů, vynaložených na pořízení těchto darů, je nutné dodržet podmínky stanovené v § 25 odst. 1 písm. t) ZDP. Daňově uznatelný dar musí naplňovat prvky reklamního nebo propagačního předmětu, tj. musí být označen jménem nebo ochrannou známkou společnosti, jeho hodnota bez daně z přidané hodnoty nesmí přesahovat částku 500 Kč a s výjimkou tichého vína nesmí být předmětem spotřební daně. S tichými víny se však mezi obchodními partnery můžeme rozloučit – konsolidační balíček plánuje jejich výjimku na osvobození zrušit. Pokud máte darování tichých vín ve zvyku, máte letos poslední příležitost na jejich daňově uznatelný nákup.

Z pohledu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) se ve zdanění darů podle § 13 odst. 7 písm. c) ZDPH nic od roku 2024 nemění. Dary, jejichž pořizovací hodnota bez DPH nepřesahuje 500 Kč nejsou předmětem DPH, a tudíž nepodléhají dani na výstupu. V souladu s § 72 odst. 4 však můžete uplatnit z daru nárok na odpočet daně na vstupu.