GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Roman Burnus | Vladimír Toráč | 17. Října 2023

Konsolidační balíček: Schválené změny u zaměstnanců a OSVČ

Sdílet článek:

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony s konsolidací veřejných rozpočtů, prošel v pátek 13. 10. 2023 třetím čtením v Poslanecké sněmovně a nyní míří do Senátu. Níže jsme pro Vás připravili přehled hlavních změn, které se dotknou zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných.

Daň z příjmů fyzických osob a zaměstnanecké benefity

 • Hranice příjmů pro uplatnění sazby daně z příjmů fyzických osob ve výši 23 % se pro rok 2024 sníží z 48násobku průměrné mzdy na 36násobek průměrné mzdy, tzn., že okruh zaměstnanců a ostatních fyzických osob, jejichž příjmy budou podléhat vyššímu zdanění, se rozšíří.
 • Bude zavedeno omezení osvobození příjmu z prodeje cenného papíru při splnění časového testu 3 roky (5 let pro převod podílů v korporaci) mezi nabytím a prodejem na částku 40 000 000 Kč na poplatníka. Účinnost této změny je posunuta na rok 2025 (tj. vztahuje se na příjmy přijaté od roku 2025) s tím, že u cenných papírů a podílů pořízených před rokem 2025 může poplatník uplatnit zvláštní nabývací cenu – s oceněním této nabývací ceny Vám rádi pomůžeme.
 • Standardní nepeněžní benefity (využívané obvykle v rámci systému kafeterie či benefitních karet), např. zboží a služby zdravotního a léčebného charakteru, vzdělávací služby, vstupné do sportovních zařízení, vstupné na kulturní akce, zájezdy na dovolenou atd. budou nově osvobozeny pouze do limitu poloviny průměrné mzdy za příslušný rok (cca 20.000 Kč). Hodnota benefitů přesahujících tento limit bude podléhat dani ze závislé činnosti a povinnému pojistnému. Nepeněžní benefity poskytnuté do limitu budou stejně jako doposud daňově neuznatelným nákladem pro zaměstnavatele, ale nad nadlimitní náklady budou pro zaměstnavatele daňově uznatelné.
 • Daňový režim stravenek a závodního stravování na pracovišti bude sjednocen s režimem pro stravenkový paušál, tj. pro účely osvobozeného příjmu na straně zaměstnance bude nutné sledovat limit 107 Kč za jednu směnu.
 • Pro správné zdanění benefitů v souvislosti s konsolidačním balíčkem bude klíčové určit okamžik vzniku daného benefitu, tj. zda vzniká poskytnutím právního nároku (např. přidělení bodů na benefitní kartu), nebo skutečným využitím.
 • Ruší se osvobození od daně u darů od zaměstnavatele do výše 2 000 Kč za rok (např. pracovní výročí) a u sociální výpomoci na překlenutí mimořádně obtížných poměrů.
 • Další navrhované změny:
  • navázání limitu pro uplatnění srážkové daně u dohod o provedení práce (DPP) na účast zaměstnance na nemocenském pojištění – ruší se pevně stanovená hranice 10.000 Kč. Limit se bude lišit podle toho, zda má zaměstnanec DPP u jednoho či více zaměstnavatelů současně. K tomu se zavádí oznamovací povinnost zaměstnance činného na základě DPP u více zaměstnavatelů v jednom kalendářním měsíci, a to zejména za účelem sledování limitů rozhodného příjmu pro odvod pojistného (40 % průměrné mzdy)
  • slevu na vyživovanou manželku/manžela lze uplatnit pouze v případě péče o děti do 3 let věku
  • ruší se sleva za umístění dítěte v předškolním zařízení (tzv. školkovné)
  • zrušení slevy na studenta
  • zrušení možnosti snížit základ daně o příspěvky zaplacené odborové organizaci a o výdaje na certifikáty rozšiřující vzdělání/kvalifikaci
  • státní příspěvek ke stavebnímu spoření bude nově považován za ostatní příjem;

Pojistné na sociální zabezpečení

 • Pojistné zaměstnance se zvyšuje ze současných 6,5 % na 7,1 % ze mzdy, tj. o 0,6 %, které představuje nemocenské pojištění.
 • Vyměřovacím základem osoby samostatně výdělečně činné pro pojistné na důchodové pojištění činí od roku 2024 nejméně 55 % daňového základu – dochází tedy k navýšení vyměřovacího základu o 5 % oproti současnosti.
 • Konsolidační balíček se dotkne i těch osob samostatně výdělečně činných, které hradí pouze minimální pojistné, jelikož bude docházet ke zvýšení minimálního vyměřovacího základu postupně až do roku 2026 podle růstu průměrné mzdy.
 • Osoby samostatně výdělečně činné, které jsou účastny nemocenského pojištění, budou namísto 2,1 % nově hradit pojistné ve výši 2,7 % z vyměřovacího základu.

V případě zájmu o revizi Vašeho benefitního systému pro zaměstnance se nám ozvěte, rádi Vám pomůžeme s přenastavením současného benefitního systému či s implementací nových daňově zvýhodněných benefitů.