GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Anna Beránková | 16. Ledna 2024

Institut plátcových pokladen od ledna končí

Sdílet článek:

Od 1. ledna 2024 dochází ke zrušení institutu plátcových pokladen a přenesení práv a povinností na jejich zřizovatele. Plátcova pokladna dosud fungovala jako organizační jednotka plátce daně, jež za něj zajišťovala výběr, srážení a zajišťování daně, včetně úschovy souvisejících dokladů pro případné kontroly.

Od nového roku však všechny plátcovy pokladny zanikají a zároveň se ruší jejích registrace. Jejich zánikem vzniká povinnost podávat pouze jedno vyúčtování za plátce daně, což má vést k efektivnějšímu plnění daňových povinností a snížení administrativní zátěže.

Zřizovatelé přebírají všechna práva a povinnosti plynoucí z titulu plátce daně, které do 31. 12. 2023 plnila plátcova pokladna. Není-li zřizovatel registrován jako plátce daně ve stejném rozsahu, jako jeho zrušená plátcova pokladna, přestože splňuje podmínky pro registraci plátce podle zákona o daních z příjmů, vzniká mu po novele registrační povinnost plátce daně z příjmů ze závislé činnosti. Kromě povinností, které zřizovatelům vyplývají v novém zdaňovacím období 2024, které budou plátci plnit vlastním jménem a s uvedením vlastního DIČ, budou muset plnit povinnosti i za období starší, včetně roku 2023, kdy místo vlastního DIČ uvedou číslo zrušené plátcovy pokladny. Povinnost se tedy vztahuje i na zaměstnance, jimž byla původně zúčtována mzda ve zrušených plátcových pokladnách.

Přesun daňových spisů od správce daně, který byl místně příslušný plátcově pokladně na finanční úřad, jež je věcně a místně příslušný zřizovateli, bude probíhat v průběhu února 2024. Po přesunu spisů zrušených plátcových pokladen bude zřizovatel činit podání vůči finanční správě svému místně příslušnému správci daně, a to včetně podání, která bude činit vlastním jménem s DIČ původní plátcovy pokladny.

Úhrady daně a příslušenství za zrušené plátcovy pokladny bude zřizovatel po přesunu spisů směřovat na účet správce daně, ke kterému je sám místně a věcně příslušný, tedy nikoliv na účet příslušný plátcově pokladně. O přesunu spisů budou správci daně zřizovatele informovat. Pro zjednodušení finanční správa nepožaduje převoz mzdových dokladů z původní lokality plátcovy pokladny do sídla plátce daně a bude při daňovém řízení respektovat původní místo vedení mzdové agendy.