GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Roman Burnus | Anna Beránková | 3. Května 2023

Kanadská víza připravují Ukrajince v ČR o dočasnou ochranu

Sdílet článek:

Uprchlíkům z Ukrajiny, kteří do České republiky („ČR“) po 24. 2. 2022 utekli před ruskou agresí, byla udělována dočasná ochrana, která jim poskytla právo k pobytu, přístup na trh práce, sociální a lékařskou pomoc a přístup k bydlení na území ČR. Přidělována byla původně na období jednoho roku a mezi držiteli panovala před nabytím účinnosti novely tzv. Lex Ukrajina, která umožnila prodloužení její platnosti, značná nervozita. Mnoho držitelů dočasné ochrany se proto uchýlilo ke zdánlivě jednoduchému řešení v podobě získání kanadského víza. Tento krok, prováděný zprvu jako záložní plán, se ovšem držitelům dočasné ochrany nevyplatil. V souladu s právními předpisy totiž status poskytnutí dočasné ochrany zaniká ve chvíli, kdy dojde k udělení zahraničního víza s platností nad 90 dní. Zdánlivě záchranný krok se tak stal pro uprchlíky spíše komplikací.

Držitelé dočasné ochrany, kterým byla kanadská víza vydána, s okamžitou platností ztrácí volný přístup na český trh práce a nesmí být dále zaměstnáváni. Kdyby v zaměstnání nelegálně pokračovali, hrozí jim pokuty až do výše 100 tis. Kč. Přítěží je to i pro zaměstnavatele, kteří musí urgentně řešit výpadky pracovní síly. Pokud by cizince i nadále zaměstnávali, hrozily by jim pokuty až do výše 10 mil. Kč a status nespolehlivého zaměstnavatele, který dočasně omezuje právo na zaměstnávání cizinců.

Vzhledem ke komplikacím, které s sebou neuvážené žádosti o kanadská víza přinesly, se do situace vložilo ministerstvo vnitra s oznámením, že kanadská víza vydaná do 10. února 2023 nebudou považována za překážku pro prodloužení dočasné ochrany v ČR. Výjimka by se tak měla vztahovat pouze na kanadská víza, o která bylo žádáno před změnou legislativy v podobě „Lex Ukrajina IV“, kdy se uprchlíci z nejistoty uchýlili k náhradnímu řešení. Na víza udělená po stanoveném datu se výjimka nevztahuje a je nutné vízum nejprve zrušit a následně požádat o udělení nové dočasné ochrany.

Autor: Roman Burnus, Anna Beránková