Roman Burnus

Manager, Tax & Accounting

Roman Burnus je manažer oddělení mezinárodního zdanění zaměstnanců, které vedle dalších služeb zajišťuje vedení mzdového účetnictví. Roman se specializuje na poradenství v oblasti daní a lidských zdrojů. Poskytuje služby korporátním klientům, především z německy mluvících zemí, ale i jednotlivcům. Svým klientům poskytuje poradenství v otázkách týkajících se zdaňování mezd, zdanění příjmů fyzických osob, mezinárodní zdanění expatů, sociálního pojištění a zdanění stálých provozoven.

Služby a odvětví, ve kterých působím