GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Anna Beránková | 7. Května 2024

Novela zákoníku práce reaguje na podněty z praxe

Sdílet článek:

Ministerstvo práce a sociálních věcí, ve snaze reagovat na aktuální potřeby trhu práce a získané podněty z praxe, představilo tzv. flexibilní novelu zákoníku práce, která má zajistit vyšší variabilitu pracovněprávních vztahů. Měla by posílit konkurenceschopnost zaměstnavatelů, a přitom zachovat ochranu práv zaměstnanců. Mezi klíčové změny patří podpora slaďování rodinného a pracovního života pro pracující rodiče, nová pravidla pro podání výpovědi z pracovního poměru, možnosti samorozvrhování pracovní doby zaměstnancem či navýšení maximální délky zkušební doby.

Zaměstnanci, kteří čerpají rodičovskou dovolenou, budou mít možnost u zaměstnavatele vykonávat tu samou činnost, kterou vykonávali před jejím počátkem, a to na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti. Zároveň bude zaručen návrat na stejnou pracovní pozici i v případě, kdy se zaměstnanec vrátí z rodičovské dovolené před dosažením 2. roku dítěte. V současné době platí tento nárok pouze při návratu z mateřské dovolené.

V situaci, kdy zaměstnanec v důsledku výkonu povolání pozbyde zdravotní způsobilosti práci nadále vykonávat, obdrží zvláštní náhradu za škodu způsobenou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. V oblasti ukončení pracovního poměru dochází ke zkrácení výpovědní lhůty na dobu 1 měsíce v případě, kdy dojde k pochybení zaměstnance. Novinkou je také posunutí počátku běhu výpovědní lhůty – nově bude spojen již se dnem doručení výpovědi druhé straně, aby měl zaměstnanec možnost dřívějšího nástupu na novou pozici.

Zkrácení se týká i denního odpočinku zaměstnanců. Zaměstnancům se po dohodě se zaměstnavatelem může doba odpočinku zkrátit až na 6 hodin, a to v případě řešení mimořádných situací či havarijních stavů. Odpočinek bude nahrazen následující den. Zkušební doba se naopak dočká prodloužení. Maximální délka této lhůty bude moci dosáhnout až 4 měsíců, respektive 8 měsíců na vedoucích pozicích.

Mezi další novinky patří rozšíření případů, kdy je umožněno dohodnout se se zaměstnancem na vyplácení mzdy v jiné než české měně. Kromě toho se navrhuje možnost mladistvých ve věku od 14 let vykonávat v době hlavních letních prázdnin lehké práce, což má zajistit bohatší pracovní zkušenosti a možnost přivýdělku.