GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Anna Beránková | 16. Ledna 2024

Jaké změny nás od nového roku čekají v příspěvcích na stravování?

Sdílet článek:

Konsolidační balíček od nového roku sjednotil daňový režim pro všechny typy zaměstnaneckého stravování, tzn. příspěvky v peněžní i nepeněžní formě.

Nepeněžní příspěvky zaměstnavatele v podobě papírových stravenek, stravenkových karet nebo přímého poskytování závodního stravování byly doposud osvobozovány na straně zaměstnance v plné výši, zatímco peněžní příspěvky neboli tzv. stravenkový paušál byl osvobozován pouze do stanoveného limitu ve výši 70 % horní hranice stravného, jež lze poskytnout při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin dle zákoníku práce, tedy pro rok 2023 pouze do částky 107,10 Kč. Od 1. 1. 2024 budou všechny příspěvky na stravování bez rozdílu formy osvobozeny pouze do této zákonem stanovené limitní částky, u níž se pro rok 2024 předpokládá zvýšení na 116,20 Kč. Část příspěvku převyšující tento limit pak bude považována za příjem zaměstnance podléhající dani i pojistnému, a to bez ohledu na formu příspěvku.

Nově pro osvobození přibývá také podmínka, že zaměstnanec musí během jedné směny odpracovat alespoň 3 hodiny. Příspěvek však může být poskytnut i zaměstnancům, kteří svou práci do směn rozvrženou nemají. Zvýhodnění čeká zaměstnance, kteří pracují ve směně delší než 11 hodin – za takovou směnu jim náleží osvobození do výše dvojnásobku platného limitu (tedy 2 x 116,20 Kč na směnu), což bylo doposud možné jen u papírových stravenek.

Zaměstnavatelé se mohou těšit na zrušení limitace daňové uznatelnosti nepeněžních příspěvků ve výši 55 %, a tedy na plnou daňovou uznatelnost všech nákladů vynaložených na příspěvky na stravování, bez ohledu na jejich formu. U papírových stravenek tak může, při zachování stejné výše nákladů na straně zaměstnavatele, dojít při určité výši příspěvku až ke zvýšení čisté hodnoty benefitu pro zaměstnance.

Kromě toho dochází díky změně ustanovení, podle kterého jsou náklady na stravování pro zaměstnavatele od ledna daňově uznatelné, také ke zrušení podmínky odpracování 3hodinové směny zaměstnance. Postačí, když budou podmínky poskytování příspěvků na stravování ukotveny v kolektivní smlouvě, vnitřním předpisu nebo přímo ve smlouvě se zaměstnancem.