GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Roman Burnus | Marek Toráč | 4. Dubna 2023

Nová povinnost zaměstnavatelů přihlašovat zaměstnance s dočasnou ochranou i v nepojištěných činnostech

Sdílet článek:

S účinností od 1. 4. 2023 vznikla nová ohlašovací povinnost pro zaměstnavatele, kteří zaměstnávají cizince požívající dočasné ochrany podle zvláštního právního předpisu. Nově bude muset právnická nebo fyzická osoba nahlásit nástup každého zaměstnance, který požívá dočasné ochrany v pracovním poměru nebo činného na základě dohody o pracovní činnosti, jehož zaměstnání je malého rozsahu, nebo zaměstnance s dočasnou ochranou vykonávající činnost na základě dohody o provedení práce.

  • Oznámení o nástupu do zaměstnání je povinné podat na příslušnou ČSSZ bez ohledu na to, zda vznikla účast na nemocenském pojištění, do 8 kalendářních dnů ode dne nástupu zaměstnance s dočasnou ochranou do zaměstnání.
  • Přihlásit se budou muset také sami zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají pouze nepojištěné osoby a do účinnosti této novely neměli povinnost podávat registraci

Od data účinnosti jsou zaměstnavatelé povinni nahlašovat zaměstnance s výše uvedenými pracovněprávními vztahy stejným způsobem, jako zaměstnance, kterým vznikla účast na pojištění.

U zaměstnance, kterému vznikl pracovněprávní vztah přede dnem účinnosti novely a nebyl dosud přihlášen k pojištění, musí zaměstnavatel ohlásit nástup do zaměstnání ve lhůtě do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti novely.