GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Marek Toráč | Vladimír Toráč | 22. Ledna 2024

Zaměstnanecké akciové a opční programy – aktuální vývoj a nejasnosti

Sdílet článek:

S účinností od 1. 1. 2024 podepsal prezident republiky novelu zákona týkající se zdanění zaměstnaneckých akciových a opčních plánů. Podrobné shrnutí nové právní úpravy, která přináší řadu nejasností, jsme pro vás zpracovali v našem předchozím článku (zde).

  1. Odložení okamžiku zdanění zaměstnanecké opce

Vzhledem k nejasnostem jazykového výkladu předložené nové právní úpravy vydalo Ministerstvo financí České republiky („MFČR“) na svém webu vyjádření, které potvrzuje předchozí neoficiální výklady, že odložení okamžiku zdanění se vztahuje i na uplatnění zaměstnaneckých (nepřevoditelných) opcí. V okamžiku uplatnění budou zdaňovány pouze tzv. převoditelné opce, které se v zaměstnaneckých opčních programech téměř nevyužívají.

  1. Časový nesoulad mezi zdaněním a odvodem veřejného pojistného

Negativní zprávou je, že Ministerstvo financí ve své tiskové zprávě dále potvrzuje, že odložení okamžiku zdanění v případě nabytí podílu na obchodní korporaci (tj. např. uplatnění zaměstnanecké opce či nabytí akcií od zaměstnavatele zdarma) nebylo (zřejmě nedopatřením) navázáno na právní předpisy sociálního zabezpečení a zdravotní pojištění. Odložení okamžiku zdanění se nyní týká výhradně zálohy na daň ze závislé činnosti, nikoliv odvodu veřejného pojistného.

Zaměstnavatelé, kteří mají v závislosti na konkrétních podmínkách nastavení zaměstnackého akciového programu, povinnost zdaňovat zaměstnancům příjmy z těchto programů v rámci mzdové evidence, jsou tedy dle současného znění zákona povinni odvést pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění již v okamžiku uplatnění opce, zatímco zálohu na daň budou srážet a odvádět až v okamžiku odloženého zdanění (např. až zaměstnanec akcii prodá). Namísto zjednodušení tedy novela přináší do praxe další komplikace a zvýšení administrativní náročnosti na straně zaměstnavatelů.

MFČR ve spolupráci s věcně příslušnými ministerstvy již iniciovalo novelizaci právních předpisů sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, aby k časovému nesouladu nedocházelo. Vývoj v této oblasti pro vás budeme nadále monitorovat a informovat vás o příslušných změnách.