GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Marek Toráč | 7. Května 2024

Další změny u dohod o provedení práce snad přinesou zjednodušení

Sdílet článek:

Již během schvalovacího procesu úsporného balíčku bylo téměř všem jasné, že navrhované změny v oblasti dohod o provedení práce („dále jen DPP“) zkomplikují mzdovou evidenci a budou v některých ohledech v podstatě neproveditelné. Původní úprava by nebyla vůbec efektivní, jelikož by zaměstnavatelé dopředu nevěděli, zda bude či nebude odváděno zákonné pojistné z dané dohody a kolik je bude zaměstnání na DPP vlastně stát.

Komoře daňových poradců ČR (dále jen „KDP“) společně s podporou zástupců zaměstnavatelů se podařilo dojednat s Ministerstvem práce a sociálních věcí kompromisní řešení, které bylo dne 17. 4. 2024 schváleno poslaneckou sněmovnou v rámci sněmovního tisku č. 570.

Nově navržené změny s účinností od roku 2025

Podstatou nyní schváleného návrhu je zavedení režimu „oznámené dohody“, ve kterém si zaměstnanec může v každém měsíci určit jednu hlavní dohodu, tzv. oznamovací dohodu, u které bude platit účast na sociálním a zdravotním pojištění, pokud měsíční příjem přesáhne výši 25 % průměrné mzdy (pro rok 2024 částku 10 500 Kč). Pokud by zaměstnanec vykonával činnost na základě více dohod u jednoho zaměstnavatele, bude se limit posuzovat souhrnně za všechny tyto dohody.

Ostatní DPP nefungující v režimu „oznámené dohody“ budou brány jako obecné zaměstnání, v opačném případě nebudou zakládat účast na odvodech pojistného v situaci, kdy byl měsíční příjem nižší než 4 000 Kč (zaměstnání malého rozsahu).

KDP ve své zprávě upřesňuje, že se bude výše zmíněný systém v praxi aplikovat jako „kdo dřív přijde, ten dřív mele“. To znamená, že aby mohl zaměstnavatel využít oznamovací dohodu, musí předem tuto skutečnost oznámit České správě sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ“), a zároveň musí být ten, který dohodu oznámil jako první. Ten pak bude vyšší limit u dohody se zaměstnancem uplatňovat, a to do doby, než zaměstnanec tento režim ukončí.

Závěrem je nutné dodat, že od 1. 7. 2024 zůstává povinnost zaměstnavatele oznamovat ČSSZ do 20. dne následujícího měsíce všechny zaměstnance činné na základě DPP.