GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Roman Burnus | Anna Beránková | 5. Prosince 2023

Konec monopolu PVZP a další změny ve zdravotním pojištění cizinců

Sdílet článek:

Cizinci, kteří jsou občany zemí mimo EU a zároveň na území České republiky pobývají více než 90 dnů, mají povinnost mít platné komplexní zdravotní pojištění po celou dobu svého pobytu. Od roku 2021 byla ke zřízení takového pojištění oprávněna pouze jediná pojišťovna, a to Pojišťovna VZP (PVZP), jež měla původně disponovat monopolem po dobu 5 let, což plně nerespektovalo evropské a ústavní právo. Od 20. září 2023 si mohou nově žadatelé o dlouhodobá víza a dlouhodobé pobyty zajistit pojištění u kterékoliv české pojišťovny, která má oprávnění tento typ pojištění poskytovat. Zároveň lze dříve sjednané pojištění u PVZP vypovědět ve lhůtě tří měsíců od účinnosti novely. Nárok na vrácení již uhrazeného pojistného však ale nevzniká.

Konec monopolu má zajistit narovnání podmínek na trhu pojištění. Obnovení konkurence by mohlo také pozitivně ovlivnit výši cen. Rozšíření možností cizincům umožní větší variabilitu při výběru s ohledem na jejich potřeby a osobní preference.

Další pozitivní změnou pro cizince je navýšení limitu pojistného plnění z původních 60 tis. EUR na 400 tis. EUR, i nadále bez spoluúčasti pojištěného. Ač by tato změna mohla vést k navýšení pojistného, PVZP se k tomuto kroku vyjádřila odmítavě a pojistné u již uzavřených smluv navyšovat nebude.

Mezi novinky patří také zřízení tzv. registru zdravotního pojištění cizinců, jehož účelem je zvýšení transparentnosti a lepší zdravotní pojištění. Registr by měla zřídit Česká kancelář pojistitelů do roka od účinnosti novely. Na úhradě nákladů na vedení registru se budou poměrově podílet pojišťovny, se kterými budou mít cizinci pojištění sjednané.

Změny se dotknou také cizinců mladších 18 let, a to již od 1. ledna 2024. Povinně se stávají účastníky veřejného zdravotního pojištění, bez možnosti nahrazení komerčním pojištěním. Cizinci nemusí svá dobíhající komerční pojištění nutně rušit, ale jejich prodloužení už nebude možné. Účastníkem veřejného zdravotního pojištění se stanou v den následující po skončení stávajícího pojištění. Zároveň jsou povinni přechod na veřejné pojištění do 8 dnů před koncem původního pojištění oznámit vybrané zdravotní pojišťovně. Účast cizincům skončí dovršením plnoletosti nebo koncem platnosti povolení k pobytu. Následně mají povinnost si zřídit soukromé zdravotní pojištění v rozsahu komplexní zdravotní péče.