GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Roman Burnus | Anna Beránková | 7. Března 2023

Zákonná doba archivace mzdových listů prodloužena o 15 let

Sdílet článek:

Koncem roku 2022 byla pod číslem 455/2022 Sb. vyhlášena novela zákona o důchodovém pojištění, která mimo jiné zavedla s účinností od 1. 1. 2023 prodloužení zákonné lhůty pro archivaci mzdových listů zaměstnanců a dalších účetních záznamů souvisejících s důchodovým pojištěním.

Nově tak budou mít zaměstnavatelé povinnost tyto dokumenty archivovat místo původních 30 let až 45 kalendářních let následujících po roce, s nímž dokumenty souvisejí. Prodloužení bylo dle důvodové zprávy způsobeno prodlužujícím se důchodovým věkem zaměstnanců a rozhodným obdobím pro zjištění osobního vyměřovacího základu zaměstnance.

Pro poživatele starobního důchodu se 10letá lhůta pro povinnou archivaci nemění.