GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Anna Beránková | 19. Prosince 2023

Žádat o důchod můžete nově i bez fronty na úřadě

Sdílet článek:

Od prosince lze nově o všechny druhy důchodů požádat online, bez osobní návštěvy úřadu.

Na portálu ČSSZ byla zavedena internetová služba "Žádost o důchod online", kde se žadateli po elektronické identifikaci automaticky načítají všechny pojistné doby a informace, které ČSSZ eviduje. Žadatelům pak stačí pouze doplnit chybějící údaje a podklady. Žádost si klient může také uložit rozpracovanou a vrátit se k jejímu doplnění později. Po odeslání obdrží potvrzení o přijetí žádosti a následná komunikace probíhá zvolenou preferovanou cestou – v listinné podobě, e-mailem nebo datovou schránkou.

Součástí služby je i předdůchodové poradenství, kde žadatelům portál po vyplnění poskytne orientační výši starobního důchodu. Žadatel o důchod tak sám uvidí, co má na výši jeho důchodu vliv a zjistí, co je pro něj, například s ohledem na datum přiznání starobního důchodu, nejvýhodnější variantou.

Online žádost o důchod je významným krokem k digitalizaci celého úřadu, avšak vzhledem k její komplexnosti i nadále zůstává možnost požádat o odbornou pomoc. Žadatelům se v průběhu prosince spustí možnost požádat o vzdálenou asistenci skrze novou službu „objednání schůzky s pracovníkem ČSSZ online“. Po domluvě na určitý čas se klient sám přihlásí do ePortálu a pracovník ČSSZ mu skrze online hovor poskytne potřebnou podporu. Pro ty, kteří preferují osobní sepsání žádosti, zůstává i nadále zachována možnost dostavit se osobně na libovolnou okresní správu, tedy již nikoliv pouze na tu, kam žadatel přísluší podle místa trvalého pobytu.

Projekt, jež je spolufinancován Evropskou unií, má zajistit zvýšení efektivnosti a rychlejší zpracování žádostí o starobní, invalidní i pozůstalostní důchody. Službě předcházelo rozsáhlé testování a pro hladký průběh bude klientům poskytnuta možnost zkušenosti se službou ohodnotit v rámci dotazníku spokojenosti. Vzhledem k rozličným životním situacím každého klienta je ČSSZ připravena službu v průběhu užívání zdokonalovat a přizpůsobovat.