GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Marek Toráč | 27. Února 2024

Plánované změny u dohod o provedení práce a zaměstnaneckých opcí

Sdílet článek:

Přijetím konsolidačního balíčku došlo k mnoha změnám, ať už v oblasti zdanění příjmů fyzických a právnických osob, tak i u odvodů pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. V této chvíli je ve vnějším připomínkovém řízení návrh nové právní úpravy v zákonech o sociálním a zdravotním pojištění, který se především zaměřuje na změny u dohod o provedení práce a sjednocení okamžiku zdanění a odvodu pojistného u příjmů ze zaměstnaneckých akcií/opcí.

Změny u dohod o provedení práce

Připomínáme, že původní znění nové právní úpravy účinné od 1. 7. 2024, o které jsme vás informovali v článku zde, se zrušuje a zavádí se nový postup u „dohodářů“ v tzv. režimu oznámené dohody. Tento režim dovoluje zaměstnanci vybrat si u jednoho ze svých zaměstnavatelů „hlavní“ dohodu, ze které nebude odváděno pojistné, pokud nepřekročí příjem v daném měsíci limit 25 % průměrné mzdy (pro rok 2024 je to částka 10 500 Kč).

Odvod pojistného u ostatních neoznámených dohod se bude posuzovat buď jako zaměstnání malého rozsahu, kdy je příjem nižší než 4 000 Kč měsíčně a pojistné se neodvádí, nebo jako standardní zaměstnání s účastí na pojistném.  

Zaměstnanecké akciové a opční programy

Pokud by nedošlo k novelizaci právních předpisů sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, měl by zaměstnavatel povinnost za své zaměstnance odvést pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění již v okamžiku uplatnění opce, zatímco zálohu na daň by srážel a odváděl až v okamžiku odloženého zdanění (např. až by zaměstnanec akcii prodal).

Jak již zmiňujeme v úvodu, navržená novela tedy s účinností od 1. 7. 2024 odkládá také odvod pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.

Připomínky Komory daňových poradců ČR

Jedním z návrhů je implementovat do obou zákonů přechodné ustanovení, které stanoví, že postup dle navrhovaných změn s odložením odvodu pojistného bylo možné dobrovolně aplikovat i retroaktivně od 1. 1. 2024. 

Dále KDP ČR připomínkuje, že vzhledem k neprovázanosti dotčených zákonů na posun okamžiku zdanění a odvodu pojistného by mělo být v přechodném ustanovení obsaženo upozornění na situaci, kdy bylo již plátcem pojistné z předmětného příjmu odvedeno v období od 1. 1. 2024 do účinnosti navrhované novely, ale okamžik zdanění byl odložen. V takové situaci předmětný příjem nepodléhá v okamžiku odloženého zdanění znovu odvodům sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, jelikož by bylo pojištění odvedeno dvakrát.