GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Roman Burnus | Marek Toráč | 7. Února 2023

Změna průměrné mzdy v roce 2023

Sdílet článek:

Dne 26. září 2022 vydala Vláda ČR nařízení č. 290/2022 Sb., ve kterém stanovila pro rok 2023 novu výši průměrné mzdy, která činí 40 324 Kč. Průměrná mzda má vliv na níže uvedené odvodové povinnosti týkající se fyzických osob.

Progresivní sazba daně

Progresivní zdanění daně z příjmů fyzických osob ve výši 23 % se vztahuje na část daňového základu, který za zdaňovací období přesáhne 48násobek průměrné mzdy. V roce 2023 bude zdaněn progresivní sazbou daně příjem, který přesáhne částku nad 1 935 552 Kč. U měsíčního zúčtování se vychází ze 4násobku průměrné mzdy, vyššímu zdanění bude tedy v roce 2023 podléhat příjem přesahující částku 161 296 Kč.

Maximální vyměřovací základ

Postup výpočtu pro stanovení maximálního vyměřovacího základu je stejný jako u výpočtu limitu pro progresivní zdanění. Pro rok 2023 platí roční limit pro odvod pojistného na sociální zabezpečení 1 935 552 Kč. Z vyměřovacího základu přesahujícího tuto hranici není povinnost hradit další odvody na pojistné na sociální pojištění.

Účast zaměstnanců na nemocenském pojištění

Povinnost účasti zaměstnanců při výkonu zaměstnání malého rozsahu stanovuje limit 4 000 Kč, který se pro rok 2023 vypočetl jako jedna desetina průměrné mzdy zaokrouhlená na pětisetkorunu směrem dolů. Znamená to tedy, že při měsíční mzdě do 3 999 Kč včetně není nutné učinit prohlášení k dani.

Minimální výše záloh OSVČ

Nová výše minimálních záloh OSVČ pro rok 2023 činí 2 944 Kč pro důchodové pojištění a 2 722 Kč pro veřejné zdravotní pojištění.

Minimální mzda

Dne 21. prosince 2022 schválila Vláda ČR navýšení minimální mzdy o 1 100 Kč, nově tedy od roku 2023 činí minimální mzda 17 300 Kč.

Stanovení nové výše minimální mzdy v roce 2023 ovlivnilo některé oblasti zákona o daních příjmů následovně:

  • školkovné lze za rok 2023 uplatnit až do částky 17 300 Kč za každé dítě
  • zvýšení minimálního příjmu rozhodného pro nárok na vyplacení daňového bonusu na dítě, a to na 103 800 Kč
  • zvýšení osvobození pravidelně vyplácených důchodů až do částky 622 800 Kč, což odpovídá měsíčnímu důchodu ve výši 51 900 Kč.