GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Roman Burnus | Vendula Florešová | 5. Ledna 2023

Cestovní náhrady od 1. 1. 2023

Sdílet článek:

Jak jsme vás již informovali v našem předchozím článku, od 1. 1. 2023 dochází ke změně sazeb stravného, základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.

Jelikož v závěru schvalovacího řízení došlo na poslední chvíli ještě k mírným úpravám sazeb oproti návrhu, v tomto článku vám přinášíme finální znění vyhlášek Ministerstva práce a sociálních věcí, které byly zveřejněny ve Sbírce zákonů pod č. 467/2022 Sb. (pro tuzemské stravné a cenu PHM), resp. pod č. 401/2022 Sb. (zahraniční stravné).

Tuzemské stravné

Dle finálního znění vyhlášky náleží zaměstnanci od 1. 1. 2023 za každý pracovní den cesty, v závislosti na její délce, tuzemské stravné v následující výši:

  • 129 Kč až 153 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  • 196 Kč až 236 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
  • 307 Kč až 367 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

V návaznosti na zvýšení limitů stravného se rovněž změnila maximální částka peněžního stravovacího paušálu (peněžitý příspěvek na stravování), který je u zaměstnance osvobozen od daně. Od 1. 1. 2023 se tak jedná o částku 107,10 Kč.

Náhrady za použití vlastního automobilu a průměrné ceny pohonných hmot

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy pro osobní automobily se oproti návrhu již neměnila a aktuálně činí 5,20 Kč.

Konečná průměrná cena Naturalu 95 a nafty pro účely výpočtu náhrady za spotřebované palivo se naopak v závěru projednávání rovněž ještě měnila. Finální ceny PHM jsou tedy od 1. 1. 2023 následující:

  • 41,20 Kč za 1 litr Naturalu 95,
  • 45,20 Kč za 1 litr Naturalu 98,
  • 44,10 Kč za 1 litr nafty,
  • 6,00 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.

Zahraniční stravné

 Kromě změn v tuzemském stravném bylo schváleno také zvýšení sazeb zahraničního stravného u některých států, a to zejména z důvodu zvyšujících se cen. Sazba zahraničního stravného byla zvýšena např. u Polska, Švédska, Finska a Dánska (vždy o 5 EUR oproti původní sazbě).

Naopak u států, kam čeští zaměstnanci cestují nejčastěji (Německo, Rakousko, Slovensko, Itálie, Francie) žádné zvýšení přijato nebylo.

Pro více informací nás neváhejte kdykoliv kontaktovat.