GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Jiří Jakoubek | Zuzana Kalincová | 12. Května 2023

Ozdravení státních financí v podání vlády - Komu to prospěje?

Sdílet článek:

Vláda České republiky na tiskové konferenci dne 11. května 2023 představila rozsáhlý návrh ozdravného balíčku veřejných financí s cílem zastavit vzrůstající zadlužení státu a zjednodušit stávající daňový systém.  

Daň z příjmů právnických osob  

 • zvýšení sazby daně z dosavadních 19 % na 21 %  
 • omezení daňové uznatelnosti nákladů na pořízení osobních automobilů pro podnikatelské účely na 2 mil. Kč  
 • zrušení daňové uznatelnosti tichého vína jako daru do 500 Kč na reprezentaci 

 Daň z příjmů fyzických osob 

 • sazba daně ve výši 15 % pouze do 36násobku průměrné mzdy (nyní cca 121 tis. Kč měsíčně), poté sazba 23 % 
 • osvobození příjmu z prodeje cenného papíru nebo podílu bude nově limitováno max. do výše 40 mil. Kč, a to i při splnění časového testu mezi jeho nabytím a prodejem (osvobození do max. 100 000 Kč za rok ponecháno) 
 • zrušení celkem dvaceti dvou daňových výjimek zahrnující např.:  
  • sleva na manžela/manželku pouze pokud pečují o dítě do 3 let věku 
  • zrušení školkovného 
  • zrušení slevy na dani na studenta 
  • zrušení osvobození nepeněžních benefitů zaměstnanců od daně (např. příspěvek na zájezd, sportovní a kulturní akce atd.) 
  • zrušení osvobození nadlimitních stravenek od daně 
  • snížení limitu pro osvobození příjmů z tombol a hazardních her z 1 mil. Kč na 50 tis. Kč 
  • zrušení odpočtu za příspěvky odborům 
  • zrušení odpočtu za úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání 

 Daň z přidané hodnoty  

 • ponechání pouze dvou sazeb daně – 21 % a 12 %  
 • snížení z 15 na 12 % např. u potravin bez nápojů, léků či stavebních prací, dětských autosedaček nebo pohřebních služeb 
 • snížení z 21 na 12 %: příležitostná hromadná autobusová přeprava osob    
 • nulová sazba daně: knihy 
 • přesun zpět z 15 na 21 %: kadeřnické a holičské služby, točené pivo, sběr, přeprava a skládkování komunálního odpadu, opravy obuvi, kožených výrobků a kol, úklidové práce, palivové dřevo, noviny 

 Spotřební daně 

 • rychlejší návrat spotřební daně z motorové nafty zpět na původní úroveň před invazí Ruska na Ukrajinu dříve než k 1. 1. 2024 (konkrétně od prvního dne měsíce po účinnosti novely, navýšení bude o 1,50 Kč/l) 
 • zavedení nové spotřební daně z nikotinových sáčků a náplně do e-cigaret, zvýšení sazby daně z cigaret, tabáku, doutníků atd. (+ 5-10 % ročně) a zahřívaného tabáku (+15 % ročně) 
 • zvýšení daně z lihu (+ 10 % v 2024 a + 5 % každý rok do 2027) 
 • zrušení osvobození leteckých pohonných hmot od daně 
 • vratky za tzv. zelenou naftu podle normativů 

 Daň z hazardních her 

 • Zvýšení druhé sazby daně z hazardních her z 23 % na 30 % (živé hry, kurzové sázky, tomboly atd.) 

 Daň z nemovitých věcí  

 • zvýšení sazeb daně z nemovitých věcí až na dvojnásobek současných sazeb 
 • od roku 2025 valorizace dle inflace  

 Pojistné na sociální pojištění  

 • zvýšení minimálního vyměřovacího základu OSVČ z 25 % na 40 % průměrné mzdy, a to postupně v letech 2024 až 2026 vždy o 5 % ročně 
 • zvýšení vyměřovacího základu OSVČ z dosavadních 50 % na 55 % ze základu daně 
 • dohody o provedení práce – nově zaveden limit, nad nějž příjmy budou podléhat odvodům pojistného – max. 25 % průměrné mzdy u jednoho zaměstnavatele, resp. 40 % u více zaměstnavatelů 
 • zavedení sazby nemocenského pojištění odváděného zaměstnanci ve výši 0,6 % 

 Další změny 

 • Snížení národních dotačních titulů průřezově na většině ministerstev pro roky 2024 a 2025 v celkové výši 54,4 mld. Kč 
 • Snížení objemu finančních prostředků na platy ve státní správě o 2 % 
 • Snížení prostředků na Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) o polovinu z 2 % na 1 % 
 • Zrušení 77 územních pracovišť finančních úřadů (ale dle ředitelky GFŘ se v této souvislosti propouštět nebude) 
 • Zpřísnění podmínek pro přiznání nároku podpory v nezaměstnanosti v případě opakované evidence nezaměstnanosti 
 • Snížení státní podpory stavebního spoření na max. 1 000 Kč/rok pro nové i stávající smlouvy 
 • Zvýšení ceny dálniční známky o 800 Kč z 1 500 na 2 300 Kč/rok 

Navrhované změny svým rozsahem a dopadem na všechny nejdůležitější daně představují jednu z nejkomplexnějších daňových reforem za poslední roky. Návrh ozdravného balíčku je výsledkem složitého politického kompromisu a lze si jistě představit i vhodnější, a především ne tak plošně aplikované změny daňového systému. Jedná se však pouze o návrhy. Zejména navýšení sazby daně z příjmů může mít za následek snížení konkurenceschopnosti nejen v oborech náročných na pracovní sílu a budeme sledovat, zda nedojde například k zavedení daňových opatření právě na podporu investic.

Ozdravný balíček jako celek bude nyní předmětem vnějšího připomínkového řízení a následně standardního legislativního procesu. Jelikož se jedná o vládní návrh zákona, lze očekávat, že balíček bude schválen do konce letošního roku a účinnosti by měl jako celek nabýt k 1. lednu 2024.  

O dalším vývoji ve projednání a schvalování Vás budeme nadále průběžně informovat.

Autor: Jiří Jakoubek, Zuzana Kalincová