GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Richard Knobloch | Vladimír Toráč | 7. Března 2023

Daňové povinnosti poskytovatelů ubytovacích služeb

Sdílet článek:

Obdobně jako nedávno pro poskytovatele přepravních služeb vydalo nyní Generální finanční ředitelství Informaci k daňovému posouzení povinností poskytovatelů ubytovacích služeb při využití zprostředkovatelských platforem typu Airbnb či Booking, a to opět se zpětnou účinností k 1. 1. 2023.

Povinnosti z pohledu DPH

Pro účely DPH je podstatné, že tento typ služeb je třeba zásadně posoudit jako ubytovací služby, a nikoliv jako pronájem prostor, a to i v situaci, kdy poskytovatel nedisponuje příslušným živnostenským oprávněním. Na poskytovatele ubytovacích služeb je tak třeba nahlížet jako na osobu povinnou k dani, přičemž při překročení obratu 2 mil. Kč za 12 posledních měsíců mu vznikne povinnost registrovat se jako plátce DPH. Z pohledu poskytovatele ubytování může být výhodné se registrovat jako plátce DPH i dobrovolně, jelikož poskytování ubytovacích služeb aktuálně spadá do snížené 10% sazby daně a zároveň umožňuje uplatnit související nároky na odpočet na vstupu. Platforma zprostředkovávající ubytování pak poskytuje tzv. elektronickou službu s tím, že pokud je jejím příjemcem poskytovatel ubytování, je to on, kdo má povinnost odvést tuzemskou DPH a případně se pro tento účel registrovat jako identifikovaná osoba. Pokud by byl příjemcem služby platformy ubytovaný, který službu využije jako tuzemská osoba nepovinná k dani, přiznává DPH provozovatel zprostředkující platformy, pokud by byl ubytovaný v pozici tuzemské osoby povinné k dani, byl by to opět on, komu vznikne povinnost přiznat DPH a případně se registrovat jako identifikovaná osoba.

Povinnosti z pohledu daně z příjmů

Subjekty poskytující ubytování přes AIRBNB a další platformy jsou považovány za běžné poplatníky daně z příjmů fyzických osob. Pro správné posouzení režimu zdanění příjmů z těchto platforem plynoucích je nejdůležitější charakter a časový úsek poskytovaného ubytování, tj. zda se jedná o zajištění dlouhodobé bytové potřeby nájemce (jeho domácnosti), nebo o přechodné případně krátkodobé ubytování za účelem např. rekreace, ubytování studentů, sezonních pracovníků atd. Pro poskytování ubytovacích služeb (AIRBNB) je typické zajištění úklidu prostor užívaných zákazníkem, poskytování lůžkovin, výměna ložního prádla, toaletních potřeb nebo i poskytování stravování. Nájemní vztah obecně poskytování takovýchto služeb nad rámec nájmu nepředpokládá, proto nelze „ubytování“ považovat za pouhý nájem. Pokud je poskytovatelem tohoto ubytování fyzická osoba, podléhají příjmy z této činnosti dani z příjmů fyzických osob dle § 7 zákona o daních z příjmů.

V případě, že poplatník vlastní živnostenské oprávnění, může proti příjmům z poskytovaných ubytovacích služeb uplatnit paušální výdaje ve výši 60 %. Nevlastní-li příslušné živnostenské oprávnění (ačkoli tuto povinnost má), má právo uplatnit výdaje procentem z příjmů ve výši 40 %, pokud by neuplatnil výdaje ve skutečné výši.

Pro úplnost dodáváme, že tyto příjmy podléhají rovněž pojistnému na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Splní-li poplatník zákonné podmínky a není-li povinný registrovat se za plátce DPH, může vstoupit do režimu paušální daně a nemusí tak podávat roční přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

V případě jakýchkoliv dotazů k tomuto tématu jsme vám rádi k dispozici.