GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Roman Burnus | Anna Beránková | 30. Května 2023

Dlouhodobý investiční produkt na stáří

Sdílet článek:

Vláda v současnosti projednává novelu, která by měla zavést nový produkt spoření na stáří s názvem „Dlouhodobý investiční produkt.“ Účinnost novely by měla nabýt 1. ledna 2024. Tento inovativní produkt bude umožňovat investování v rámci III. penzijního pilíře a zajišťovat další zhodnocení peněz prostřednictvím státem podporovaných investic.

Investovat bude možné např. do akcií, dluhopisů, podílů v investičních fondech a dalších aktiv, která mohou účastníkům poskytnout vyšší zhodnocení, ale zároveň je s nimi spojeno také vyšší riziko znehodnocení. Dlouhodobý investiční produkt budou moci poskytovat jen zákonem stanovené finanční instituce jako banky, spořitelní či úvěrní družstva, investiční společnosti a další.

Stejně jako v minulosti zůstane i nadále zachovaná možnost daňového zvýhodnění pro účastníky. Místo stávajících limitů pro odpočet od základu daně za příspěvky na penzijní pojištění a soukromé životní pojištění ve výši 24 000 Kč ročně pro každý produkt zvlášť, budou mít poplatníci nově možnost si od základu daně odečíst všechny příspěvky na podporované produkty spoření na stáří, včetně navrhovaného dlouhodobého investičního produktu, a to do jednotného limitu ve výši 48 000 Kč ročně. Pro poskytnutí této daňové podpory musí být splněna zákonná podmínka doby trvání u všech produktů, která bude prodloužena ze stávajících 60 měsíců na 120.

Za účelem motivace k navýšení příspěvku účastníků bude novela zvyšovat také spodní i horní limit pro získání státního příspěvku při investici do penzijních fondů. Spodní limit by se měl zvýšit z aktuálních 300 Kč na 500 Kč měsíčně, naopak horní limit pak z 1 000 Kč na 1 700 Kč měsíčně. Zároveň by se mohla změnit výše státního příspěvku na lineárních 20 % z příspěvku účastníka. Účastníkům, kterým již byl přiznán starobní důchod nebo přesáhli 65 let věku již nebude státní příspěvek poskytován.

Kromě zmíněného produktu je v přípravě také nový typ fondu v doplňkovém penzijním spoření, tzv. alternativní účastnický fond, kde bude poplatková politika i investiční strategie o něco volnější, než je u současných účastnických fondů. To by mělo účastníkům pomoci docílit vyššího zhodnocení díky dynamičtějšímu investování penzijními společnostmi.