GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Richard Knobloch | Vladimír Toráč | 21. Února 2023

Informace GFŘ k daňovým povinnostem řidičů provozujících přepravní služby pro společnosti typu UBER či BOLT

Sdílet článek:

Prostřednictvím tohoto článku bychom chtěli upozornit na aktuálně zveřejněnou Informaci Generálního finančního ředitelství (GFŘ) k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb, účinnou zpětně od 1. 1. 2023, která nahrazuje původní informaci z roku 2017. Informace specifikuje daňové povinnosti řidičů provozujících přepravní služby pro společnosti typu UBER či BOLT.

Z pohledu DPH jsou jednotliví řidiči považováni za osobu povinnou k dani s tím, že povinnost registrovat se jako plátce DPH jim vznikne po překročení obratu 2 mil. Kč za 12 posledních kalendářních měsíců. V případě, kdy řidič využívá služeb zahraniční platformy (společnosti) spočívající v přístupu k mobilní aplikaci, představuje tato tzv. elektronickou službu, u níž je místo plnění dle sídla či místa podnikání příjemce (řidiče) v tuzemsku s tím, že DPH z přijaté služby přiznává a odvádí řidič. V případě, kdy je řidič plátcem DPH, si může z přijaté služby uplatnit odpočet daně, v případě, kdy jako plátce registrován není, mu pak vzniká povinnost registrovat se jako tzv. identifikovaná osoba a následně přiznat a zaplatit DPH, aniž by byl oprávněn nárokovat její odpočet.

Z pohledu daně z příjmů jsou řidiči poskytující své služby v rámci mobilní aplikace UBER či BOLT považováni za poplatníky daně z příjmů fyzických osob dle § 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“). Tato činnost vykazuje všechny znaky podnikání. Pokud je tedy řidič takových platforem držitelem živnostenského oprávnění, jsou příjmy z této činnosti zdaňovány jako příjmy ze živnostenského podnikání. V případě, že poplatník neuplatní skutečně vynaložené výdaje, může proti příjmům uplatnit paušální výdaje ve výši 60 %. Nevlastní-li řidič příslušné živnostenské oprávnění (ačkoli tuto povinnost má), bude považován za poplatníka provozující podnikatelskou činnost s možností uplatnit výdaje procentem z příjmů ve výši 40 %, pokud by řidič neuplatnil výdaje ve skutečné výši. Pro úplnost dodáváme, že tyto příjmy podléhají rovněž pojistnému na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Splní-li poplatník zákonné podmínky a není-li povinný registrovat se za plátce DPH, může vstoupit do režimu paušální daně a nemusí tak podávat roční přiznání k dani z příjmů fyzických osob.