GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Jiří Jakoubek | Zuzana Kalincová | 15. Května 2023

Zrušení osvobození příjmů z prodeje cenných papírů a podílů nad 40 mil. Kč

Sdílet článek:

Rádi bychom upozornili na jedno ze zásadních témat, které bylo zveřejněno v rámci ozdravného balíčku, avšak mediálně mu nebylo věnováno tolik pozornosti.

Vláda navrhla zcela zrušit osvobození příjmů z prodeje cenných papírů a podílů, pakliže tyto příjmy přesáhnou hranici 40 mil. Kč. Příjem nebude osvobozen ani v případě, že bude splněn časový test, jako tomu bylo doposud. V konečném důsledku tak bude takový příjem zdaněn sazbou 23 % (neboť prakticky vždy přesáhne 36násobek průměrné mzdy).

Pro lepší představu shrnujeme navrhovaný režim přehledně do tabulky:

Výše příjmů (ročně)

 

Do 100 tis. Kč

Osvobozeno bez dalšího

Od 100 tis. do 40 mil. Kč

Osvobozeno po splnění časového testu (3, resp. 5 let)

Nad 40 mil. Kč

Zdaněno sazbou 23 %

V současnosti neexistuje paragrafové znění navrhovaných změn, a tedy zatím ještě ani nejsme schopni s jistotou potvrdit, zda se bude zdaňovat pouze příjem nad 40 mil. Kč, nebo se bude v případě překročení této hranice zdaňovat příjem celý, ani zda se jedná o limit na rok, transakci, či dokonce jeden cenný papír / podíl.

Dle našeho názoru bude tato změna mít významný dopad na daňové plánování pro řadu klientů, přičemž je navíc dán pouze omezený časový prostor na implementaci vhodných opatření. Doporučujeme proto včas zvážit, zda je Vaše současná vlastnická struktura vyhovující a případně zahájit kroky k její optimalizaci co nejdříve.

Pokud uvažujete o změnách ve vlastnických vztazích v rámci svého podnikání na úrovni fyzických osob (tzn. prodeje a převody podílů a účastí) či v případě, že plánujete významné osobní investice, neváhejte se na nás obrátit, abychom společně našli vhodné řešení i s ohledem na výše uvedené změny.

Autor: Jiří Jakoubek, Zuzana Kalincová