Petr Němec

Partner, Tax & Accounting

Petr vede daňové oddělení v Ostravě a daňovému poradenství se věnuje od roku 2000. Specializuje se na komplexní daňové služby v oblasti daně z příjmu právnických a fyzických osob a na optimalizaci daňové situace svých klientů. Radí významným mezinárodním výrobním a obchodním společnostem, včetně těch, kterým byly uděleny investiční pobídky. Je absolventem VŠE v Praze, PF UK a české advokátní zkoušky.

Je registrovaným daňovým poradcem a přes pět let pracoval pro jednu z firem velké čtyřky.

Petr Němec se specializuje na komplexní daňové služby v oblasti daně z příjmů právnických i fyzických osob a na optimalizaci celosvětové daňové pozice svých klientů. Ve své praxi se převážně věnoval poradenství pro významné mezinárodní výrobní a obchodní společnosti, včetně těch, kterým byly uděleny investiční pobídky.

Pan Němec plynně hovoří česky a anglicky.

Služby a odvětví, ve kterých působím