GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Anna Beránková | 12. Března 2024

Jak postupovat, když žena během mateřské podruhé otěhotní nebo si chce přivydělávat?

Sdílet článek:

Česká správa sociálního zabezpečení před nedávnem vydala tiskovou zprávu, která poskytuje maminkám nové doplňující informace související zejména s dávkou peněžité pomoci v mateřství, tedy tzv. mateřské (dále také „PPM“).

V případě, kdy maminka podruhé otěhotní ještě v době, kdy pobírá rodičovský příspěvek na první dítě, požádá ke dni předcházejícímu dni nástupu na další PPM o jeho jednorázové doplacení.

Pokud ženě v průběhu první mateřské či rodičovské dovolené skončil pracovní poměr, ať už z důvodu konce smlouvy na dobu určitou nebo ochranné lhůty, a nesplní podmínky nároku na další PPM, může ke dni narození dítěte požádat rovnou o rodičovský příspěvek, který vyplácí úřad práce.

Maminky mohou při mateřské i pracovat. Zaměstnankyně však nesmí pokračovat v zaměstnání, ze kterého jí dávka náleží. OSVČ naproti tomu nemusí svou činnost přerušovat, nemůže ji však vykonávat osobně, ale pouze prostřednictvím svých zaměstnanců nebo spolupracujících osob. Podnikatelky během mateřské nemusí platit zálohy na důchodové a sociální pojištění, protože mateřská a péče o dítě do 4 let věku dítěte se započítává do doby potřebné pro nárok na starobní důchod. Pro výpočet důchodu se tato doba považuje za tzv. vyloučenou dobu, a nemá tedy negativní vliv na výši důchodu.

O PPM si může místo ženy požádat také její manžel nebo otec dítěte, a to i v případě šestinedělí, pokud žena nemůže o dítě pečovat pro závažné a dlouhodobé onemocnění. Pokud ženě onemocní dítě, na které nepobírá PPM, nevzniká jí nárok na ošetřovné, neboť má finanční příjem zajištěn z PPM pobírané na druhé dítě.

Jakmile žena ukončí pobírání PPM, má nárok na proplacení dovolené, která jí během mateřské vznikla, příp. nebyla vybrána před nástupem na PPM. Zároveň má právo požádat úřad práce o navazující dávku státní sociální podpory, tzv. rodičovský příspěvek.