GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Daniela Riegel | 13. Února 2024

ČSSZ pokračuje v digitalizaci

Sdílet článek:

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) spustila v lednu novou online službu „Stav pohledávek na pojistném, penále a pokutách OSVČ“. V této nové službě ePortálu ČSSZ najdou OSVČ veškeré informace o aktuálním stavu pohledávek, vyúčtování přehledu o příjmech a výdajích a další údaje. ČSSZ tak již nebude rozesílat vytištěné roční vyúčtování záloh na pojistné na důchodové pojištění poštou. Nová služba je dostupná po přihlášení k této nové službě na ePortálu ČSSZ. Bližší informace najdete zde.

O stále vyšší oblíbenosti využívání on-line služeb svědčí i skutečnost, že další služba ČSSZ „Informativní důchodová aplikace (IDA)“ byla od svého spuštění v červenci 2021 využita již více než 2milionkrát. V IDA lze zjistit informace o tom, zda ČSSZ eviduje všechny doby pojištění klientů, kolik let klientům chybí pro získání potřebné doby pojištění nebo do dosažení důchodového věku, ale také orientační výši důchodu podle reálných údajů o dosavadních výdělcích, dobách pojištění a vyloučených dobách, které má ČSSZ ve své evidenci. Detaily naleznete zde.