GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Roman Burnus | Marek Toráč | 15. Května 2023

Finanční úřady letos nebudou pokutovat chybně podaná daňová přiznání

Sdílet článek:

V souvislosti se zřízením datové schránky u významně rozšířeného okruhu osob, zaznamenal finanční úřad velký nárůst chybně podaných daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob, popř. i právnických osob z důvodu nerespektování obecné povinnosti podat daňové přiznání výhradně elektronicky, a to ve stanoveném formátu a struktuře. Daňové subjekty často chybovaly ve způsobu podání, když podaly daňové přiznání v papírové podobě či zaslaly své daňové přiznání ve formátu .pdf namísto .xml.

Finanční správa si uvědomuje, že se nová zákonná povinnost dotýká například subjektů, jež nedisponují potřebným technickým zázemím, a proto s odkazem na principy dobré správy zavádí dočasnou toleranci vad podání. Správce daně tedy neuloží pokutu ve výši 1 000 Kč v případech, kdy daňový subjekt v době od 1.1.2023 do 2.5.2023 nedodržel povinný elektronický způsob podání nebo podal daňové přiznání v nesprávném formátu.

Digitalizaci státní správy je všemi určitě vnímána jako správný krok kupředu, je však zapotřebí mít na zřeteli osoby, které nedisponují personálním a technickým zázemím. Kvitujeme tedy rozhodnutí finanční správy k zavedení dočasné tolerance vad podání a neukládání pokut za nedodržení způsobu podání daňového přiznání. V letošním roce jsme se setkali s mnoha názory našich klientů, kteří měli nově povinnost podávat daňové přiznání v elektronické podobě z důvodu zřízení datové schránky. Z reakcí našich klientů můžeme usuzovat jen rozporuplné pocity z nové formy komunikace mezi těmito daňovými subjekty a finanční správou.

Na druhou stranu se zdá, že s pravidly pro komunikaci prostřednictvím datových schránek bojuje i finanční správa. Jak jsme upozornili v naší novince, někteří poplatníci daně z nemovitých věcí letos nedostanou poštou složenku s údaji k platbě daně z nemovitých věcí. Finanční správa uvádí, že všichni držitelé datových schránek, kteří nemají aktivovanou službu SIPO či zasílání informací emailem, obdrží informace k platbě daně z nemovitých věcí do svých datových schránek. Domníváme se však, že v případech, kdy má fyzická osoba zřízenu jen podnikatelskou datovou schránku a danou nemovitost nevyužívá pro podnikání, neměl by finanční úřad, dle formalistického výkladu, do této datové schránky ohledně této daně nic zasílat. Tyto případy jsme však již ve své praxi zaznamenali.