GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Anna Beránková | 23. Dubna 2024

Podáváte přiznání k dani z příjmů fyzických osob? Zpozorněte!

Sdílet článek:

Daňové přiznání je pro mnohé každoročním strašákem. Pokud se Vás povinnost podávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob týká, nezapomeňte si pohlídat zejména termín pro jeho podání, abyste se vyhnuli zbytečným sankcím. Přestože základní lhůta pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob uplynula již 2. dubna 2024, máte stále možnost své přiznání podat také v prodloužené lhůtě 4 měsíců, tj. do 2. května 2024. Této lhůty můžete využít za předpokladu, že podání učiníte elektronicky. Podnikající fyzické osoby (OSVČ) se zpřístupněnou datovou schránkou mají dokonce povinnost elektronického podání ve správném formátu (XML), nikoliv například PDF.

Posunutí lhůty se netýká pouze samotného termínu pro podání, ale platí i pro splatnost daně, pokud je výsledkem daňového přiznání daňový nedoplatek. Na druhou stranu, pokud by výsledkem Vašeho přiznání byl přeplatek na dani z příjmů, jeho vrácení se taktéž posouvá. Daňový přeplatek vyplácí finanční úřad do 30 dnů od okamžiku jeho vzniku (tj. od posledního dne lhůty, ve které bylo daňové přiznání podáno).

Kromě termínu je pro hladký průběh řízení s finančním úřadem vhodné vyvarovat se základním chybám při jeho vyplňování. Nejčastější chyba bývá hned zkraje přiznání, a to v adrese. Adresa místa pobytu je totiž Vaše trvalé bydliště, nikoliv aktuální místo, kde přebýváte. Od trvalé adresy se odvíjí místní příslušnost finančního úřadu a chybné vyplnění adresy může vést k tomu, že je přiznání podáno na špatné územní pracoviště a nemusí být doručeno včas.

Chybně bývají nárokované slevy a daňová zvýhodnění. Podmínkou pro uplatnění slevy na manžela či manželku jsou vlastní příjmy, které nepřesáhnou za zdaňovací období 68 000 Kč. Do tohoto limitu se však započítávají i osvobozené příjmy jako příjmy z dědictví, darů, peněžitá pomoc v mateřství či dočasná pracovní neschopnost. Naopak se nezapočítávají dávky státní sociální podpory, jako jsou rodičovský příspěvek či přídavek na dítě. Daňové zvýhodnění na dítě si může uplatnit vždy jen jeden z rodičů. Správce daně má možnost si uplatnění ověřit podle rodného čísla dítěte.

Kromě samotného přiznání nezapomeňte také na povinné přílohy. Dokládat se musí například odpočty ve formě uhrazených úroků z hypotečního úvěru na bytové potřeby, potvrzení o uhrazených příspěvcích na soukromé životní či penzijní pojištění a další. Při prvním uplatňování je nutné přiložit také příslušné uzavřené smlouvy, aby finanční úřad ověřil nárok na uplatnění souvisejících odpočtů.

Pokud byste si s vyplněním daňového přiznání nevěděli rady, rádi Vám s daňovým přiznáním pomůžeme. Lhůta pro podání s daňovým poradcem se prodlužuje až na šest měsíců po uplynutí zdaňovacího období (tj. do 1. července 2024), za předpokladu, že přiznání již nebylo podáno. Daňové přiznání následně podává přímo daňový poradce, spolu s udělenou plnou mocí. Plná moc může být u správce daně uplatněna kdykoliv, tedy i po 2. dubnu. V případě zájmu o naši asistenci nás neváhejte kontaktovat.